ลูกฉลาดเหมือนใคร ? นักวิจัยพิสูจน์แล้ว ลูกจะสืบทอดสติปัญญาจากคนนี้มากกว่า!! - amarinbabyandkids

นักวิจัยพิสูจน์แล้ว! ลูกจะสืบทอดสติปัญญาจากแม่ได้มากกว่าพ่อ

event

ลูกฉลาดเหมือนใคร …เชื่อว่าคงมีหลายบ้านที่ต้องมีความคิดอยู่บ้างว่า นอกจากเพศ หรือรูปร่างหน้าตาแล้ว คงจะสงสัยว่า ลูกจะฉลาดเหมือนใครกันนะ ระหว่างพ่อกับแม่?

ซึ่งในเรื่องของการสืบทอดสติปัญญา หรือการรับยีนแห่งการเรียนรู้ ของทารกนั้น ทาง รศ.ดร.นัยพินิจ คชภักดี ได้อธิบายถึงเรื่องนี้ไว้ว่า ยีนแห่งการเรียนรู้ หรือยีนความฉลาด คือ ศักยภาพความเฉลียวฉลาดที่ติดตัวมาตั้งแต่กำเนิด เป็นเด็กฉลาด และมีความใฝ่รู้เป็นพื้นฐานของชีวิต ทำให้มีความกระตือรือร้นอยากที่จะเรียนรู้สิ่งต่างๆตลอดเวลา อยากรู้อยากเห็น และช่างสังเกตเรื่องราวรอบๆ ตัวเสมอ ซึ่งอาจจะเกิดจากการที่พ่อแม่เป็นคนเก่ง มีสายพันธุ์ที่ดี เด็กที่เกิดมาก็จะมีศักยภาพที่ดีติดตัวมาด้วย ความฉลาด แบ่งเป็น 3 ด้าน คือ

  1. ด้านคณิตศาสตร์การคำนวณ คือมีความเข้าใจและสามารถคิดคำนวณเลขระดับพื้นฐาน ไปจนถึงแคลคูลัส และเลขระดับขั้นสูงต่างๆ
  2. ด้านภาษาการสื่อสารที่ดี พูดภาษาได้คล่องแคล่ว สามารถสื่อสารกับผู้คนได้อย่างว่องไว รู้ความหมาย และรู้คำศัพท์ได้ดี
  3. ด้านมิติสัมพันธ์คือมีความเข้าใจเรื่องมิติความสัมพันธ์ของสถานที่ กาลเวลา รู้ว่าอะไรมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันอย่างไรในมิติสัมพันธ์ของกาลเวลา สถานที่ โดยผ่านการทดสอบแบบการต่อรูปภาพ เข้าใจรูปภาพหรือเรื่องราวในรูปแบบ 2 มิติ 3 มิติ 4D รวมไปถึงเข้าใจโจทย์ปัญหาทางวิศวกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ด้วย

ทั้งนี้ โฮวาร์ด การ์ดเนอร์ จากมหาวิทยาลัยฮาวาร์ด ยังบอกอีกว่าความเฉลียวฉลาดในตัวเด็กๆ นอกจากทักษะข้างต้นแล้ว ยังสังเกตได้จากความสามารถทางด้านดนตรี ความสามารถทางศิลปะ การมีวาทศิลป์ในการจูงใจคน เช่น ครอบครัวหนึ่ง คุณพ่อเป็นนักดนตรีที่เก่งมาก หรือร้องเพลงได้ไพเราะ สังเกตได้ว่าลูกที่เกิดมา ก็จะมีความสนใจในเรื่องดนตรี หรือการร้องเพลงเป็นพิเศษ หรือที่เรียกว่ามีพรสวรรค์ในการเล่นดนตรีได้ดีร้องเพลงได้เพราะ เป็นต้น

ปัจจัยสิ่งแวดล้อม ช่วยสร้างยีนการการเรียนรู้ได้

ลูกฉลาดเหมือนใคร

นอกจากยีนการเรียนรู้ หรือยีนความฉลาดจะถูกถ่ายทอดทางพันธุกรรม (Nature) มีมาโดยกำเนิดแล้วความฉลาด และการเรียนรู้ของเด็กๆ ยังมีปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม (Nurture) เข้ามาเกี่ยวข้อง เช่น การอบรมเลี้ยงดู การมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง รับประทานอาหารที่ดี รวมไปถึงการมีโอกาสที่ได้รับประสบการณ์การกระตุ้นพัฒนาการที่ดีในวัยเด็ก หรือได้รับการศึกษาที่ดี ก็สามารถกระตุ้นให้เด็กๆ เกิดกระบวนการการเรียนรู้ที่ดี และนำไปสู่ความเฉลียวฉลาดได้เหมือนกัน โดยมีการศึกษาในเด็กที่ไม่มียีนการเรียนรู้ติดตัวมาแต่กำเนิด แต่ในช่วงวัยเด็ก พ่อแม่เลี้ยงดูอย่างดี มีการกระตุ้นพัฒนาการที่ดี ให้ความดูแลเอาใจใส่ และให้โภชนาการที่ดีนั้น จะทำให้ยีนในตัวเด็กเกิดการเปลี่ยนรหัส และสามารถเติมลักษณะบางอย่างเข้าไป เรียกว่า Epi Genetic คือ ปรากฏการณ์ที่เหนือกว่าพันธุกรรมแสดงว่ายีนสามารถปรับเปลี่ยนให้มีการเรียนรู้ และฉลาดขึ้นได้

ลูกฉลาดเหมือนใคร ? นักวิจัยพิสูจน์แล้ว ลูกจะสืบทอดสติปัญญาจากคนนี้มากกว่า!!

และสำหรับคำถามที่ว่าแล้วลูกจะฉลาดเหมือนใคร? โดยเรื่องนี้นักวิทยาศาสตร์ได้มีการค้นพบมานานแล้วว่า ยีนความฉลาดของมนุษย์เรา จะอยู่ในโครโมโซม X ซึ่งเป็นโครโมโซมที่ผู้หญิงจะมีสองตัว ส่วนผู้ชายจะมีแค่โครโมโซมตัวเดียว

ทำให้อาจได้ข้อสรุปว่าระดับสติปัญญาจากแม่ จะตกทอดสู่รุ่นลูกได้มากกว่าจากพ่อ ซึ่งงานวิจัยชิ้นล่าสุดของมหาวิทยาลัยกลาสโกว์ ก็ได้ออกมาช่วยยืนยันแล้วว่าเรื่องแบบนี้เป็นเรื่องจริง!

โดยทีมนักวิจัยได้ทำการสำรวจจากกลุ่มคนอายุ 14 – 22 ปี จำนวน 30,000 คน เป็นประจำทุกปีมาตั้งแต่ปี 1994 โดยจะมีการทดแบบทดสอบ และการสัมภาษณ์ต่างๆ ระหว่างลูก แม่และพ่อของผู้เข้าร่วมวิจัย ซึ่งพวกเขาก็ได้คำตอบว่าสติปัญญาของลูกจะได้จากแม่ มากกว่าพ่อเป็นเรื่องจริง!!

อ่านต่อ >> “ข้อพิสูจน์ ลูกได้รับความฉลาดจากแม่มากกว่าพ่อจริงหรือ?” คลิกหน้า 2

เลี้ยงลูกให้ เก่ง ดี มีสุข ไปกับเรา คลิกติดตามที่

 

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up