เช็กเลย! ตารางวัคซีน 2561 ลูกน้อยต้องฉีดอะไรบ้าง - amarinbabyandkids
ตารางวัคซีน 2561

เช็กเลย! ตารางวัคซีน 2561 ลูกน้อยต้องฉีดอะไรบ้าง

event
ตารางวัคซีน 2561
ตารางวัคซีน 2561

คุณพ่อคุณแม่เช็กได้เลย นี่คือ กำหนดการให้วัคซีน กับ ตารางวัคซีน 2561 สำหรับเด็กแรกเกิด – 12 ปี ที่ทางกระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดว่าเด็กทุกคนต้องฉีด

วัคซีน ไม่ใช่ยารักษาโรค แต่การให้วัคซีนแก่เด็ก ถือเป็นการป้องกันโรคติดต่อในเด็ก ที่สามารถทำอันตรายให้พิการหรือเสียชีวิตได้ หน้าที่ของวัคซีนจะกระตุ้นให้เกิดภูมิคุ้มกันโรค โดยสร้างขึ้นมาจากไวรัสหรือแบคทีเรียที่ทำให้เกิดโรคชนิดนั้นๆ ทำหน้าที่กระตุ้นให้ภูมิคุ้มกันของร่างกายเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

ทั้งนี้การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคด้วยวัคซีน เป็นกลวิธีป้องกันโรคที่มีประสิทธิภาพสูง และมีความคุ้มค่ามากที่สุด ประเทศต่างๆ รวมทั้งประเทศไทย ได้ใช้การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคเป็นเครื่องมือป้องกันและควบคุมโรคติดต่อที่เป็นปัญหาสำคัญอย่างได้ผลดียิ่ง เช่น วัณโรค คอตีบ ไอกรน บาดทะยัก ไวรัสตับอักเสบบี โรคหัด หัดเยอรมัน คางทูม ไข้สมองอักเสบเจอี และพิษสุนัขบ้า เป็นต้น

กลุ่มเป้าหมายของการฉีด วัคซีน 2561

ตารางวัคซีน 2561

การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันนั้น กลุ่มเป้าหมายหลัก คือ “เด็ก” จึงมีการกำหนดแผนการให้บริการวัคซีน หรือ “ตารางการรับวัคซีน/ตารางวัคซีน/ตารางการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันด้วยวัคซีน (Immunization schedules)” ของกระทรวงสาธารณสุขของประเทศต่าง และของประเทศไทย (ทั้งนี้ แต่ละประเทศจะมีตารางวัคซีนของกระทรวงสาธารณสุขแตกต่างกันตามลักษณะของโรคต่างๆของแต่ละประเทศนั้นๆ) และยังมีตารางวัคซีนที่แนะนำโดยสมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทยอีกด้วย

โดยหลังจากที่คุณแม่คลอดน้องแล้ว คุณหมอจะทำการนัดเข้ามาอีกครั้งเพื่อตรวจสุขภาพลูกน้อยอีกครั้งหลัง 1 เดือน พร้อมกับตรวจร่างกายว่ามีความผิดปกติใดหรือไม่ ซึ่งทางโรงพยาบาลจะมอบสมุดประจำตัวบันทึกสุขภาพ พร้อมบันทึกวัคซีนต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อลูกน้อยซึ่งวัคซีนจำเป็นที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดตามวัยไว้ให้

อ่านต่อ >> ตารางวัคซีน ปี 61 ลูกต้องฉีดอะไรบ้าง” คลิกหน้า 2

เลี้ยงลูกให้ เก่ง ดี มีสุข ไปกับเรา คลิกติดตามที่

 

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up