ข่าวดี! ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ฟรี! สำหรับกลุ่มเสี่ยง 1 พ.ค. – 31 ก.ค. นี้

นายแพทย์อำนวย กาจีนะ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมควบคุมโรค ร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) จัดรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลให้ประชาชน เพื่อลดปัญหาการเจ็บป่วย การเสียชีวิตในกลุ่มเสี่ยง เนื่องจากใกล้เข้าสู่ฤดูฝน ซึ่งเป็นฤดูกาลที่พบโรคไข้หวัดใหญ่สูงที่สุด

สำหรับสถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ จากข้อมูลสำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 25 เมษายน 2559 พบผู้ป่วย 44,383 ราย จากทั่วประเทศ เสียชีวิต 3 ราย ส่วนจังหวัดที่มีอัตราป่วยสูงสุด 5 อันดับแรกคือ อุตรดิตถ์ เชียงใหม่ กรุงเทพมหานคร พะเยา และลำปาง

วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ในปีนี้สามารถป้องกันได้ 3 สายพันธุ์ ที่พบมากในไทยและทั่วโลก โดยเริ่มฉีดตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม – 31 กรกฎาคม 2559 ที่สถานบริการสาธารณสุขของรัฐ และสถานพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการกับสปสช. ตั้งเป้าฉีดให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยง 4 กลุ่มหลัก จำนวน 3.1 ล้านโด๊ส ฟรีทุกสิทธิการรักษา  ประกอบด้วย
  1. หญิงมีครรภ์อายุครรภ์ 4 เดือนขึ้นไป
  2. เด็กอายุ 6 เดือนถึง 2 ปีทุกคน
  3. ผู้มีโรคเรื้อรังประจำตัว ได้แก่ ปอดอุดกั้นเรื้อรัง หอบหืด หัวใจ หลอดเลือดสมอง ไตวาย เป็นต้น
  4. ผู้สูงอายุ 65 ปีขึ้นไป
  5. รวมถึงบุคลากรทางสาธารณสุข เจ้าหน้าที่ และอาสาสมัครทำลายสัตว์ปีกป้องกันโรคไข้หวัดนก

วัคซีนไข้หวัดใหญ่ ปลอดภัย-ประสิทธิภาพดี

นายแพทย์อำนวย กล่าวต่อว่า วัคซีนไข้หวัดใหญ่เป็นวัคซีนชนิดฉีด ผลิตจากเชื้อที่ตายแล้วโดยผ่านกระบวนการผลิตที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพสูง โดยวัคซีนนี้ต้องฉีดซ้ำทุก 1 ปี ก่อนเข้าสู่ฤดูการระบาด

อาการข้างเคียงหลังฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่

อาจมีอาการบวมแดงบริเวณที่ฉีด มีไข้ ปวดเมื่อย มักจะเริ่มไม่นานหลังฉีด อาการดังกล่าวควรหายภายใน 1-2 วัน การแพ้ถึงขั้นเป็นอันตรายต่อชีวิตมีน้อยมาก ถ้าหากเกิดขึ้นจะปรากฏภายใน 2 -3 นาที ถึง 2- 3 ชั่วโมงหลังฉีด โดยอาจมีอาการหายใจไม่สะดวก เสียงแหบ หรือหายใจมีเสียงดัง ลมพิษ ซีดขาว อ่อนเพลีย หัวใจเต้นเร็ว หรือเวียนศีรษะ

ที่สำคัญหลังรับการฉีดวัคซีนควรเฝ้ารอสังเกตอาการข้างเคียงในสถานพยาบาล อย่างน้อย 30 นาที และหากมีอาการข้างเคียง ควรแจ้งให้แพทย์ทราบทุกครั้ง

การดูแลรักษาอาการข้างเคียง หากปวด บวมบริเวณที่ฉีดให้ประคบด้วยผ้าเย็น หากมีไข้ให้รับประทานยาลดไข้ในขนาดที่เหมาะสม หากมีอาการรุนแรง หรือเป็นมาก ควรปรึกษาแพทย์ทันทีและแจ้งอาการให้ทราบโดยละเอียด

banner300x250

อ่านต่อ >> “กลุ่มที่ไม่ควรฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่” คลิกหน้า 2

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up