ลูกชอบเอาของเข้าปาก

Q: ลูก 1 ขวบ 4 เดือนชอบหยิบของทุกอย่างเข้าปาก ไม่ว่าของเล่น ตุ๊กตา หมอน หนังสือ หยิบฉวยอะไรได้เป็นเอาเข้าปากทันที กลัวว่าลูกจะไปหยิบของสกปรกหรือของมีพิษเข้าปากแม่จะห้ามไม่ทัน ควรแก้ไขอย่างไรคะ

 

เด็กวัยนี้พัฒนาการด้านภาษายังไม่เต็มที่ ดังนั้นการห้ามด้วยวาจา เด็กจะไม่เข้าใจ ต้องห้ามพร้อมกับการกระทำทันที เช่น หากลูกกำลังจะเอาของที่ไม่สมควรเข้าปาก ให้เข้าไปหยิบออกจากปากพร้อมกับพูดด้วยน้ำเสียงหนักแน่น สีหน้าจริงจัง “อันนี้กินไม่ได้ ไม่เอาเข้าปากลูก” แต่ไม่ดุ ต่อว่าหรือเกรี้ยวกราดใส่ แล้วเก็บของนั้นให้พ้นมือและสายตาของลูกไปเลย และเบี่ยงเบนลูกไปเล่นของเล่นที่ปลอดภัยหรือหากิจกรรมอื่นทำด้วยกันอย่างสนุกสนาน ทำอย่างนี้ซ้ำๆ บ่อยๆ ลูกจะค่อยๆ เข้าใจว่าสิ่งใดที่เอาเข้าปากไม่ได้ สิ่งใดที่เล่นได้ เล่นไม่ได้

ทางที่ดีที่สุดคือ สำรวจตรวจดูรอบๆ บ้านว่ามีสิ่งของอันตรายหรือมีพิษใดบ้างที่อยู่ในตำแหน่งแห่งหนที่ลูกอาจหยิบเข้าปากได้ หากพบว่าเป็นอันตราย ให้เก็บขึ้นก่อนที่ลูกจะไปเล่น เก็บไว้ในที่ปลอดภัย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สารพิษ หรือของที่อาจติดคอทำให้หายใจไม่ออก

คุณแม่ควรทราบวิธีการปฐมพยาบาลเบื้องต้น หากลูกเอาของอันตรายเข้าปาก เช่น การตบหลังหรือกดท้องเพื่อให้ของที่อุดหลอดลมหลุดออกมาได้ กรณีได้รับสารพิษให้รีบโทรขอความช่วยเหลือฉุกเฉินจากสายด่วน 1367 ศูนย์พิษวิทยา โรงพยาบาลรามาธิบดี

 

บทความโดย : พญ.สุธีรา เอื้อไพโรจน์กิจ กุมารแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านทารกแรกเกิด

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up