สัญญาณพัฒนาการช้า

สังเกตสัญญาณ “พัฒนาการล่าช้า” ของลูก

event
สัญญาณพัฒนาการช้า
สัญญาณพัฒนาการช้า

สำหรับคุณพ่อ คุณแม่แล้ว สิ่งที่ปรารถนาที่สุดในการมีลูกคือ การที่เห็นลูกมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ มีพัฒนาการที่เป็นไปตามวัย แต่ถ้าหากลูกน้อยเติบโตได้ช้ากว่าเด็กคนอื่น คุณพ่อคุณแม่คงเป็นกังวลอยู่ไม่ใช่น้อย มาทำความรู้จัก และเรียนรู้เรื่อง สัญญาณพัฒนาการช้าของทารกแรกเกิดกันค่ะ

สัญญาณพัฒนาการช้าสาเหตุ สัญญาณพัฒนาการช้า

พัฒนาการ คือ กระบวนการเจริญเติบโตของร่างกาย ซึ่งต้องเป็นไปอย่างต่อเนื่องตามแต่ละช่วงวัยของเด็ก เด็กที่มีพัฒนาการล่าช้า เกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ ได้แก่

1.พันธุกรรมจากพ่อแม่ เช่น โรคทางพันธุกรรมบางอย่างที่มีผลต่อการเจริญเติบโต ได้แก่ โรคที่เกิดจากความผิดปกติของโครโมโซม ดาวน์ซินโดรม ฯลฯ หรือญาติพี่น้อง หรือคนในครอบครัว เคยมียีนผิดปกติ

2.คุณแม่สุขภาพไม่แข็งแรงขณะตั้งครรภ์ เช่น ดูแลตัวเองไม่ดีขณะตั้งครรภ์ สูบบุหรี่ ดื่มแอลกอฮอล์ ลูกอาจมีความเสี่ยงเป็นโรคปากแหว่งเพดานโหว่

3.มีภาวะการคลอดที่ไม่ราบรื่น เช่น คลอดก่อนกำหนด คลอดหลังกำหนด ซึ่งส่งผลกระทบกับลูกน้อย ได้แก่ ทำให้เกิดโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบ เลือดออกในสมอง โรคปอดเรื้อรัง ตับวาย ไตวาย

4.มีปัญหาเรื่องสุขภาพ หรือภาวะแทรกซ้อนหลังคลอด เช่น ตัวเล็กหรือใหญ่เกินไป ตัวเหลืองจนต้องเปลี่ยนเลือด หรือเข้าตู้อบเป็นเวลานาน

5.การเลี้ยงดู และโภชนาการที่ไม่เหมาะสม เช่น ไม่ได้รับอาหารที่ครบถ้วน รวมไปถึงไม่ได้รับการส่งเสริมพัฒนาการด้านต่างๆ เท่าที่ควร

เลี้ยงลูกให้ เก่ง ดี มีสุข ไปกับเรา คลิกติดตามที่

ผลของการมีพัฒนาการช้า

การที่ลูกน้อยมีพัฒนาการช้า อาจทำให้ร่างกายมีความผิดปกติ ซึ่งส่งผลต่อพฤติกรรม ได้แก่

1.ลูกน้อยมีอาการไม่อยู่นิ่ง ไม่รู้จักการรอคอย มีความสนใจสั้น วอกแวก รับรู้ช้า ไม่สามารถควบคุมพฤติกรรมของตัวเองได้ เมื่อเทียบกับเด็กวัยเดียวกัน

2.ก้าวร้าว ชอบทำลายสิ่งของ ทำร้ายผู้อื่น ทำร้ายตัวเอง ไม่สามารถควบคุมความก้าวร้าวของตัวเอง

3.ทำอะไรซ้ำๆ เช่น นั่งโยกตัว สะบัดมือ ชกตัวเอง วิ่งไปทั่ว เมื่อลูกน้อยทำอะไรซ้ำๆ คุณพ่อ คุณแม่ไม่ควรดุด่า หรือตี เพราะจะสร้างภาวะกดดัน ส่งผลไม่ดีต่อพัฒนาการ และไม่อาจหยุดพฤติกรรมนั้นได้ ควรพาไปพบแพทย์ เพื่อทำการตรวจสอบอย่างถูกวิธี

สัญญาณพัฒนาการช้าอ่านต่อ “สัญญาณบ่งชี้ลูกน้อยพัฒนาการช้า” คลิกหน้า 2

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up