ลูกชอบเรียงของเล่นเป็นออทิสติก

ลูกชอบเรียงของเล่นเป็นออทิสติก จริงหรือไม่?

ลูกชอบเรียงของเล่นเป็นออทิสติก
ลูกชอบเรียงของเล่นเป็นออทิสติก

คุณพ่อ คุณแม่เคยสังเกตลูกบ้างไหมคะ ว่าเคยมีพฤติกรรมแบบนี้บ้างหรือเปล่า? เช่น ชอบเรียงของให้เป็นระเบียบ เอาของเล่นมาเรียงกันเป็นแถวๆ หรือชอบจัดของ มีความเข้าใจด้านการเรียนรู้ได้ แต่ไม่สามารถสื่อสารออกมาได้ เพราะพูดเรียงประโยคไม่ถูกต้อง ตอบคำถามไม่เป็น ลูกชอบเรียงของเล่นเป็นออทิสติก ?

ดร.จูดิธ ไมเยอร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด้านพัฒนาการเด็กและครอบครัวศึกษาจากมหาวิทยาลัยเพอร์ดูร์ ให้ความเห็นว่าพฤติกรรมนี้ถือเป็นเรื่องปกติ ยกเว้นในกรณีของเด็กที่มีแนวโน้มจะเป็นออทิสติก คุณพ่อคุณแม่อาจต้องเฝ้าระวังให้มากขึ้น แต่ถ้าลูกไม่มีสัญญาณผิดปกติอื่นๆ ก็ไม่จำเป็นต้องกังวลจนเกินไป

“เด็กวัย 3 – 5 ขวบเริ่มเรียนรู้ว่าสิ่งของต่างๆ ทำงานอย่างไร และแบ่งประเภทของสิ่งของที่รู้จักได้” ดร.ไมเยอร์กล่าว นิสัยชอบจัดเรียงนี้ นอกจากจะช่วยให้ลูกได้เรียนรู้แล้วยังฝึกความเป็นระเบียบด้วยอย่างน้อยคุณแม่ก็สบายขึ้น เพราะลูกรู้จักเก็บของเล่นเข้าที่ แล้วถ้าลูกเป็นออทิสติกล่ะ จะทำอย่างไร?

ออทิสติกคืออะไร?

ออทิสติก คือความผิดปกติของโครงสร้าง หรือสารเคมีบางอย่างของสมอง ทำให้มีปัญหาด้านพัฒนาการทางภาษาและสังคม เกิดขึ้นได้ตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดา เด็กเล็กบางคนอาจมีอาการผิดปกติให้พ่อแม่สังเกตเห็น แต่บางคนก็ไม่ชัดเจน ซึ่งไม่ได้เกิดจากการเลี้ยงดู หรือบุคลิกภาพของพ่อแม่

ในประเทศไทยเด็กที่เป็นออทิสติกพบในเด็กอายุน้อยกว่า 5 ปีประมาณ 9.9 คนต่อ 10,000 คน และในเด็กชายมากกว่าเด็กหญิง

ลูกชอบเรียงของเล่นเป็นออทิสติก

ออทิสติกเกิดจากอะไร?

1.ความผิดปกติของสมอง ได้แก่

 • มีความผิดปกติของคลื่นไฟฟ้าในสมอง ทำให้มีโอกาสเป็นลมชักมากกว่าคนทั่วไป
 • ความผิดปกติทางกายวิภาคของสมอง ทำให้เกิดบกพร่อง ความรุนแรงแตกต่างกันไปในแต่ละคน
 • ความผอดปกติของสารสื่อประสาท ซึ่งเป็นสารเคมีที่ทำหน้าที่สื่อสารเพื่อให้สมองทำงานเป็นปกติ
 • มีสมองใหญ่กว่าเด็กทั่วไป 2 – 10% ทำให้มีความสนใจเฉพาะรายละเอียดของสิ่งต่างๆ

2.ปัจจัยทางพันธุกรรม ได้แก่

 • พี่น้องของเด็กออทิสติก มีโอกาสเป็นโรคนี้ มากกว่าคนทั่วไปประมาณ 22 เท่า
 • พบในแฝดไข่ใบเดียวกัน มากกว่าแฝดไข่คนละใบ
 • พบมีความผิดปกติของบางยีน และบางโครโมโซม

วิธีสังเกตอาการออทิสติก

ถ้าคุณพ่อ คุณแม่พบว่าลูกมีพฤติกรรมที่ผิดปกติ ควรรีบพบแพทย์ โดยช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการรักษาคือช่วงเด็กเล็ก 3 – 5 ขวบ โดยมีวิธีสังเกตลูกน้อยดังนี้

ลูกชอบเรียงของเล่นเป็นออทิสติก

 • อายุ 10 – 12 เดือน ไม่มองตามสิ่งที่พี่เลี้ยงชี้ชวนให้ดู ไม่เข้าใจหน้าที่ของของเล่น
 • อายุ 12 – 14 เดือน ไม่ชี้เพื่อบอกสิ่งที่ตนต้องการ ไม่มีภาษาท่าทางเพื่อการสื่อสาร ไม่ส่งเสียงอ้อแอ้
 • อายุ 14 – 16 เดือน ไม่ชี้สิ่งที่ตนสนใจ และไม่ชี้ชวนให้พี่เลี้ยงสนใจด้วย
 • อายุ 16 – 18 เดือน เล่นสมมติไม่ได้ เช่น ป้อนนมให้ตุ๊กตา ยังไม่สามารถพูดเป็นคำ 1 พยางค์ได้
 • อายุ 2 ปี ไม่อยากเล่นกับเด็กอื่น ไม่เข้าไปนั่งเล่นข้างๆ ไม่มีปฏิสัมพันธ์ ยังไม่พูด 2 พยางค์ติดกันได้
 • อายุ 3 ปี ไม่เล่นแบบมีปฏิสัมพันธ์ และไม่เล่นสมมติเป็นเรื่องราว

อ่านต่อ “อาการของออทิสติก และ การรักษาออทิสติก” คลิกหน้า 2

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up
X AmarinBabyAndKids