เด็กเลี้ยงง่าย ออทิสติก

เด็กเลี้ยงง่าย อาจเป็นหนึ่งในอาการของออทิสติก

เด็กเลี้ยงง่าย ออทิสติก
เด็กเลี้ยงง่าย ออทิสติก

วิธีสังเกตเด็กที่อาจเป็นออทิสติก

  1. วัยทารก จะไม่ชอบให้อุ้ม ไม่กอดตอบเวลาอุ้ม ไม่สบตา ไม่มองหน้า ไม่สนใจตามหา
  2. วัยอนุบาล ไม่เล่นกับเพื่อน ไม่สนใจอารมณ์ของคนอื่น ไม่สนใจใคร ไม่มองหน้า เข้าหาคนบ้างเมื่อจำเป็น
  3. เด็กๆ 50% มีปัญหาเรื่องการพูด ไม่เข้าใจภาษาพูด ตอบสนองต่อเสียงไม่เหมือนเด็กทั่วไป เหมือนหูหนวก แต่ถ้าเป็นสิ่งที่สนใจจะตอบสนองทันทีทุกครั้ง เช่น เสียงรายการทีวีที่ชอบ เสียงที่อยากได้ยิน
  4. ไม่มีการแสดงอารมณ์ เช่น ประหลาดใจ ดีใจ สงสาร ไม่หยอกล้อ เลียนแบบเสียงพ่อแม่
  5. เมื่อเริ่มพูดได้บ้าง จะมีเด็กออทิสติก 2 แบบ คือ พูดแต่กับเรื่องที่เขาหมกมุ่นอยู่ และไม่พูดถึงคนอื่น กับอีกแบบคือพูดมาก พูดซ้ำๆ เรื่อยๆ มากกว่าโต้ตอบกัน บางคนพูดน้อย และชอบตอบคำถามเท่านั้น
  6. มักสลับสรรพนาม เพราะเลียนแบบทั้งประโยคโดยไม่เข้าใจว่าต้องเปลี่ยนสรรพนามตามผู้พูด
  7. สำเนียงการพูดหรือร้องเพลงมักไม่มีเสียงสูงต่ำ สร้างคำที่มีความหมายเฉพาะสำหรับตัวเอง
  8. พูดตามทันที เมื่อคนอื่นพูดจบ และนำไปพูดโดยไม่สัมพันธ์กับเหตุการณ์ในขณะนั้น
  9. สนใจสิ่งของซ้ำๆ ทำอะไรซ้ำๆ สนใจเพียงบางส่วนของของเล่น เช่น เล่นรถ หมดแต่ล้อรถ
  10. เด็กออทิสติกบางคนมีสติปัญญาดี เล่นสมมติได้ เช่น ป้อนข้าวตุ๊กตา ยกหูโทรศัพท์มาแนบหูฟัง

เด็กเลี้ยงง่าย11. กลัวไม่มีเหตุผล เช่น เสียง รูปร่าง สี บางคนมักดมหรือชิมสิ่งที่ไม่น่าดม หรือชิม มองของด้วยหางตา

12. ติดของที่ไม่น่าสนใจ เช่น ฝาขวด ไม้กวาด เมื่อโตขึ้นบางคนหมกมุ่นอยู่กับเรื่องแผนที่ เบอร์โทรศัพท์

13. ทำกิจวัตรประจำวันซ้ำๆ เช่น ข้าวไข่เจียวต้องอยู่ในถาดหลุม ขนมปังต้องหั่นขวาง น้ำต้องเทครึ่งแก้ว

14. เมื่อมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น จะหงุดหงิด ทนไม่ได้ เช่น วางของผิดที่ เปลี่ยนเวลากินข้าว เป็นต้น

อ่านต่อ “สาเหตุของออทิสติก และการรักษา” คลิกหน้า 4

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up