วิธีทำให้ลูกมีสมาธิ

วิธีทำให้ลูกมีสมาธิ และเป็นคนดี เริ่มต้นด้วยการเป็นตัวอย่างที่ดีของลูก

Alternative Textaccount_circle
event
วิธีทำให้ลูกมีสมาธิ
วิธีทำให้ลูกมีสมาธิ

ถ้าคุณพ่อ คุณแม่ต้องการหา วิธีทำให้ลูกมีสมาธิ มึความรู้สึกสงบปลอดภัย คุณพ่อ คุณแม่ต้องแสดงความรัก ใช้เวลาอยู่ร่วมกัน นั่นคือพื้นฐานที่ดีให้กับลูกในอนาคต ทำให้ลูกรู้สึกมั่นคงปลอดภัย เป็นตัวอย่างที่ดี และคอยเฝ้ามองดูการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมของลูกอย่างชิดใกล้

1.ตัวอย่างที่ดีของพ่อแม่ส่งผลถึงลูก

  • แสดงความรัก ความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น
  • ควบคุมอารมณ์โกรธ ให้ลูกดูเป็นตัวอย่าง
  • ทำงานเป็นทีม มีความสามัคคี ไม่เอาความคิดตัวเองเป็นใหญ่
  • รักษาจิตใจให้สงบ อารมณ์ร่าเริงแจ่มใส มีความหวังสำหรับวันพรุ่งนี้
  • มีความกล้าที่จะแสดงความรู้สึกของตัวเอง มีความกล้าหาญ แต่ไม่ก้าวร้าว

2.ทำให้ลูกมีความมั่นคงในจิตใจ

  • คุณพ่อคุณแม่ต้องมีความสม่ำเสมอ มีความรับผิดชอบ ให้เกียรติซึ่งกันและกัน และแสดงการพึ่งพาตัวเองให้ลูกเห็น ลูกจะซึมซับ และรู้สึกไว้วางใจต่อผู้อื่น และคนรอบตัว
  • ให้กำลังใจ จัดสิ่งแวดล้อมให้ลูกได้ทดลองสำรวจ และค้นหาตัวเอง เปิดโอกาสให้ลูกกล้าทดลอง ลูกจะเรียนรู้ได้ดีจากการสำรวจ และทดลองสิ่งต่างๆ เรียนรู้การแก้ปัญหา และปฏิบัติอย่างมีขั้นตอน

วิธีทำให้ลูกมีสมาธิ

3.ให้การสนับสนุนทางด้านสังคม

  • ทักษะทางสังคมเป็นสิ่งสำคัญ โดยการสอนให้ลูกรู้จักยอมรับผู้อื่น ไม่ซุบซิบนินทา หรือทำกิริยาที่ไม่ดีต่อผู้อื่น ไม่ดูถูกผู้อื่น
  • ให้โอกาสลูกน้อยได้เล่นร่วมกันกับพี่น้อง และเพื่อนคนอื่นๆ การเล่น 1 ครั้งต่อสัปดาห์ จะทำให้เด็กๆ ได้เรียนรู้การปรับตัวเข้ากับผู้อื่น ฝึกควบคุมอารมณ์ และทักษะการใช้ภาษา เรียนรู้เรื่องการแบ่งปัน เด็กๆ วัย 9 ขวบ ประสบความสำเร็จจากการมีเพื่อนที่สนิท กลายเป็นเด็กที่อ่อนโยน

banner300x250

อ่านต่อ “วิธีทำให้ลูกมีสมาธิ และเป็นคนดีข้อ 4-7” คลิกหน้า 2

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up