จัดฟันในเด็ก

รู้หรือไม่? เด็กๆ ก็จัดฟันได้…เพื่อแก้ไขความผิดปกติ ดูแลสุขภาพช่องปาก และสร้างบุคลิกที่ดี

Alternative Textaccount_circle
event
จัดฟันในเด็ก
จัดฟันในเด็ก

เพราะสุขภาพฟันของเด็กไม่ใช่เรื่องเล็กๆ ที่มองข้ามได้ เนื่องจากฟันชุดแรกของลูก คือสิ่งสำคัญที่บ่งบอกถึงสุขภาพ บุคลิกที่ดี รวมถึงการเรียนรู้ภาษา และพัฒนาการในอนาคต  ดังนั้นเราจึงมีคำแนะนำจาก ทพญ.จรินทร โคธีรานุรักษ์ หรือคุณหมอลิลลี่ ทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางเด็กและการจัดฟัน จาก Smile Gallery คลินิกทันตกรรมเด็ก ชื่อดัง มาให้ความรู้คุณพ่อคุณแม่เรื่องการใส่ใจดูแลสุขภาพฟันให้ลูกตั้งแต่ยังเล็ก และแก้ไขความผิดปกติด้วยการจัดฟันตั้งแต่เนิ่นๆ เพื่อลดปัญหาต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับลูกรักได้ในอนาคต

ฟันชุดแรก…ของลูกสำคัญกว่าที่คิด!

“ลูกรักฟันดีเริ่มที่ซี่แรก” ฟันชุดแรกของลูกหรือฟันน้ำนมถือได้ว่าเป็นฟันที่สำคัญไม่น้อยไปกว่าฟันแท้ โดยหน้าที่ของฟันน้ำนมไม่ได้มีเพียงแค่เคี้ยวอาหารหรือมีไว้เพื่อความสวยงาม  แต่ฟันน้ำนมมีความสัมพันธ์กับฟันแท้อย่างมาก ซึ่งหากฟันน้ำนมหลุดก่อนเวลาอันควร จะทำให้เกิดปัญหาอื่นๆ ตามมามากมาย  เช่น หากฟันน้ำนมลูกผุ โยก หรือหลุดเร็วเกินไป จะทำให้ฟันซี่ข้างเคียงล้มหรือเลื่อนเข้ามาแทนที่ช่องว่างนั้น ส่งผลต่อฟันแท้ที่จะขึ้นใหม่อาจเกิดปัญหาฟันซ้อนเก ฟันคุด  รวมถึงพฤติกรรมของลูกเองยังส่งผลต่อการเรียงตัวของฟัน เช่น การติดดูดนิ้ว การหายใจทางปาก และดูดขวดนมเกินกว่าอายุ 4 ขวบ การยื่นหรือเยื้องคางเพื่อช่วยเคี้ยวอาหาร ทั้งหมดล้วนทำให้เกิดปัญหาต่อโครงสร้างของฟันแท้ที่กำลังจะรอขึ้นในอนาคต และยังมีผลด้านจิตใจทำให้ลูกขาดความมั่นใจ อาย มีปัญหาในการเรียนรู้การใช้ภาษา การออกเสียงคำ /ฟ/ /ฝ/ /ส/ /ซ/  ทำให้เสียบุคลิก  เรียกได้ว่าปัญหาเรื่องฟันน้ำนม ส่งผลเสียและบั่นทอนพัฒนาการทั้งด้านร่างกายและจิตใจได้มากกว่าที่ผู้ใหญ่คิด

 

จัดฟันในเด็ก แก้ไขความผิดปกติก่อนสายไป

คุณพ่อคุณแม่อาจไม่รู้ว่า เด็กๆ สามารถจัดฟันได้ซึ่งส่วนใหญ่จะเริ่มช่วงวัยประมาณ 6-7 ปี เมื่อฟันแท้เริ่มขึ้น หรือในเด็กอายุเพียง 4 ปี ก็จัดฟันได้หากมีปัญหาหรือข้อบ่งชี้จำเป็นที่จะต้องจัดฟัน  เพราะการ จัดฟันในเด็ก ทำเพื่อแก้ไขความผิดปกติตั้งแต่เนิ่นๆ ในระหว่างที่ขากรรไกรของเด็กอยู่ในช่วงของการเจริญเติบโตจะช่วยแก้ไขปัญหาบางอย่างได้ทันท่วงที ก่อนที่เขาจะโตขึ้น  เช่น กรณีขากรรไกรบนเล็กหรือแคบ การจัดฟันในเด็กจะช่วยลดปัญหาได้อย่างมาก เพราะยังเป็นช่วงที่เพดานปากหรือกระดูกขากรรไกรยังเจริญเติบโตอยู่ และสามารถขยายได้ ซึ่งหากไปทำในวัยผู้ใหญ่ขากรรไกรจะหยุดเจริญเติบโตแล้วจึงไม่สามารถแก้ไขปัญหา ขากรรไกรเบี้ยว คางยื่น หรืออื่นๆ ได้ ซึ่งอาจต้องใช้วิธีที่ยุ่งยากมากขึ้น เช่น การผ่าตัดขากรรไกรร่วมกับการจัดฟัน

จัดฟันในเด็ก

ดังนั้นการจัดฟันในเด็กจะช่วยแก้ไขปัญหาป้องกันหรือลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นตามมาในอนาคต อย่างเช่น ฟันหน้าด้านบนยื่นออกไปข้างหน้ามากกว่าปกติ ซึ่งอาจจะเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ หรือเกิดจากพฤติกรรม เช่น การดูดนิ้ว ดูดนมจากขวด การหายใจทางปาก ซึ่งการที่ฟันหน้ายื่นก็จะเกิดความเสี่ยงเมื่อเด็กล้ม ชน หรือกระแทกสิ่งต่างๆ มีโอกาสทำให้ฟันหน้าแตกหักหรือเป็นอันตรายมากขึ้น การจัดฟันจะช่วยลดความเสี่ยงนั้นได้ หรือในกรณีที่ฟันหน้าสบคร่อม (ฟันล่างคร่อมฟันบน) ทำให้เด็กกัดฟันลงมาแล้วชนกันเขาจึงยื่นหรือเยื้องขากรรไกรล่างเบี่ยงออกมาเพื่อไม่ให้ฟันชนกัน ทำให้ขากรรไกรล่างยื่นออกมาผิดสัดส่วน หรือผิดรูป การแก้ไขตั้งแต่เนิ่นๆจะช่วยป้องกันไม่ให้ปัญหาเหล่านี้รุนแรงมากขึ้นในอนาคต

จัดฟันในเด็ก

นวัตกรรมมากมาย จัดฟัน ลูกได้หลายประเภท 

ปัจจุบันเด็กๆ สามารถจัดฟันได้หลายรูปแบบไม่ต่างจากผู้ใหญ่ โดยส่วนใหญ่แบ่งการจัดฟันออกเป็น 2 ประเภทตามชนิดของเครื่องมือคือหากลูกมีปัญหาฟันเล็กน้อยก็อาจจัดฟันแบบที่สามารถถอดเข้าออกได้ (Removable Appliances) ซึ่งจะช่วยในเรื่องการทำความสะอาดได้ดี โดยการจัดฟันลักษณะนี้จะคล้ายการใส่รีเทนเนอร์ ซึ่งจะมีทั้งแบบที่เป็นเพลทมีลวด และแบบใส โดยจะเลือกใช้ตามแต่กรณีไป การใช้เครื่องมือทั้ง 2 ชนิดจะสามารถถอดออกทำความสะอาดเครื่องมือและแปรงฟันได้ปกติ  และอีกแบบคือการจัดฟันแบบติดแน่น (Metal Braces) เป็นการจัดฟันแบบใส่เหล็กเหมือนที่เราเห็นกันทั่วไป แต่จะติดเฉพาะฟันซี่ที่มีปัญหาเท่านั้นไม่ได้ติดที่ฟันทุกซี่  การจัดฟันรูปแบบนี้จะช่วยลดความเสี่ยงด้านความร่วมมือของเด็ก แต่จะมีปัญหาด้านการทำความสะอาดที่ทำได้ยากมากกว่าแบบถอดเข้าออกได้

เพราะเด็กไม่ใช่ผู้ใหญ่ตัวเล็ก…ทำฟันเด็ก ควรเลือกทันตแพทย์เฉพาะทาง

จัดฟันในเด็ก

หมอฟันคนแรกของลูกสำคัญที่สุดต่อจิตใจและอนาคตสุขภาพฟันของลูก เพราะสุขภาพช่องปากจะส่งผลต่อบุคลิกและพัฒนาการลูกต่อเนื่องไปจนโต  และเด็กไม่ใช่ผู้ใหญ่ตัวเล็กที่ย่อส่วนลง  คุณพ่อคุณแม่จึงควรปรึกษาทันตแพทย์สำหรับเด็ก หรือหมอฟันเด็กโดยเฉพาะ เนื่องจากหมอฟันเด็กจะมีความพิเศษในแง่ของการรักษาและเข้าใจลักษณะทางกายภาพของฟันน้ำนม ฟันแท้ และช่องปากที่มีความแตกต่างจากผู้ใหญ่ รวมถึงเข้าใจจิตใจ พฤติกรรมของเด็ก มีจิตวิทยาในการรักษาเด็ก  จึงสามารถรักษา พูดคุย แนะนำอุปกรณ์ต่างๆ ให้เด็กเข้าใจได้ง่าย ไม่เกิดความกลัวหรือกังวลใจ  ช่วยทำความเข้าใจกับคุณพ่อคุณแม่  และปรับพฤติกรรมลูกให้มีความร่วมมือและสนใจดูแลสุขภาพฟันของตัวเองได้ดีกว่าหมอฟันทั่วไปที่สำคัญคือเป็นการสร้างพื้นฐานและความประทับใจครั้งแรก ให้ลูกรักรู้สึกดีกับการทำฟัน ไม่เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่กลัวการทำฟัน จนส่งผลเสียในอนาคต

ตัวอย่างจากเด็กๆ ที่มาทำฟันที่นี่ (Smile Gallery) ครั้งแรกก็มักจะกลัวหมอฟัน แต่คุณหมอเฉพาะทางสำหรับเด็กทุกท่านจะพูดคุย ทำความเข้าใจ เพราะเด็กมักจะร้องเพราะกลัว หรือร้องเพราะไม่รู้ เนื่องจากเขาได้ยินผู้ใหญ่พูดมาหรือได้ยินคำขู่มา แต่คุณหมอจะพูดคุยทำความเข้าใจเล่นกับเขา ให้เขารู้จักอุปกรณ์ต่างๆ จนเด็กเกิดความคุ้นชิน และรู้ถึงประโยชน์ของการทำฟัน การมีฟันที่สุขภาพดีและสวยงาม ปรับพฤติกรรมทำให้เด็กๆ ที่มาทำฟันที่นี่ มีรอยยิ้ม ชอบการทำฟัน และคุณพ่อคุณแม่เองก็มีความสุขกันไปด้วยทั้งครอบครัว

จัดฟันในเด็ก

Smile Gallery คลินิกทันตกรรมเฉพาะทางสำหรับเด็ก  โดยทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางสำหรับเด็ก  ที่บริการด้านการดูแลสุขภาพฟันและช่องปากเด็กๆ ตั้งแต่ฟันซี่แรกขึ้น พร้อมการรักษาที่ครอบคลุมทุกรูปแบบเพื่อสุขภาพฟันลูกรัก อาทิเคลือบฟลูออไรด์ ขูดหินปูนในเด็ก จัดฟัน  รักษารากฟันเด็ก รวมไปถึงครอบฟันเด็ก ทั้งครอบฟันสีโลหะหรือสีเหมือนฟัน   โทร 02 014 2999 FB: SmileGalleryDental Website :  https://www.smilegallerydentalclinic.com/   

 

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up
X momrathon