เด็กๆสายตาสั้นเพิ่มขึ้นเพราะจอคอมพิวเตอร์

สื่อการเรียนการสอนในปัจจุบันนิยมทำในคอมพิวเตอร์ จะทำให้เด็กมีปัญหาเรื่องสายตาหรือไม่ และควรใช้เวลากับคอมพิวเตอร์เท่าไรจึงจะเหมาะสม