ขั้นตอนการตรวจภายใน

เผย! ขั้นตอนการตรวจภายใน ตรวจเลย! ไม่น่ากลัวอย่างที่คิด

Alternative Textaccount_circle
event
ขั้นตอนการตรวจภายใน
ขั้นตอนการตรวจภายใน

ใครต้องตรวจภายในบ้าง?

ผู้หญิงทุกคนที่มีอายุมากกว่า 21 ปีขึ้นไป ควรได้รับการตรวจภายในอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง แม้ว่าจะมีอาการผิดปกติหรือไม่มีอาการผิดปกติใด ๆ ก็ตาม และแม้ว่าจะเคยผ่านการมีเพศสัมพันธ์มาก่อนหรือไม่เคยผ่านการมีเพศสัมพันธ์มาก่อนก็ตาม และหากมีอาการผิดปกติ เช่น มีอาการตกขาวผิดปกติ หรือเลือดออกจากช่องคลอดอย่างผิดปกติ ปวดท้องน้อยแบบเฉียบพลัน เป็น ๆ หาย ๆ หรือคลำพบก้อนที่ท้องน้อย ปวดประจำเดือนมากผิดปกติ หรือประจำเดือนมาผิดปกติ ควรได้รับการตรวจภายในทันทีที่มีอาการผิดปกติ

ขั้นตอนการตรวจภายใน อย่างละเอียด

 1. ก่อนตรวจภายในแพทย์สูติ-นรีเวช จะซักประวัติเพื่อวินิจฉัยถึงความจำเป็นในการตรวจภายใน
 2. หากจำเป็นต้องตรวจ แพทย์จะอธิบายในความจำเป็นที่ควรจะตรวจ เพื่อขอความยินยอมของผู้เข้ารับการตรวจ
 3. ในการตรวจภายใน ทั้งจากแพทย์ผู้หญิง หรือแพทย์ผู้ชาย ต้องมีบุคคลที่สาม ซึ่งเป็นผู้หญิงอยู่ด้วย หากไม่มีบุคคลที่สามอยู่ด้วย ผู้เข้ารับการตรวจสามารถปฏิเสธการตรวจภายในได้
 4. ผู้เข้ารับการตรวจต้องมีการถอดกางเกงในและเปลี่ยนเสื้อผ้าเป็นชุดที่ทางโรงพยาบาลเตรียมไว้ให้ ในกรณีผู้เข้ารับการตรวจไม่สามารถเปลี่ยนเสี้อผ้าได้ด้วยตัวเอง ผู้ช่วยที่เป็นผู้หญิงจะเป็นคนดูแลในการเปลี่ยนชุดให้
 5. ควรปัสสาวะให้เรียบร้อยก่อนทำการตรวจ
 6. จากนั้นให้นอนลงบนเตียงตรวจที่มีขาหยั่ง แพทย์จะเป็นผู้แจ้งให้ผู้เข้ารับการตรวจจัดท่าทางในลักษณะใด ผู้เข้ารับการตรวจต้องพยายามแยกหัวเข่าทั้ง 2 ข้างให้กว้าง เพื่อให้แพทย์สามารถตรวจได้สะดวก อาจมีการใช้ผ้าคลุมที่ร่างกายส่วนอื่นโดยเหลือเฉพาะช่วงที่มีการตรวจไว้
 7. แพทย์เริ่มทำการตรวจ โดยแพทย์จะมีการแจ้งให้ผู้เข้ารับการตรวจได้ทราบถึง ขั้นตอนการตรวจภายใน แต่ละขั้นตอน ดังนี้
  • ดูบริเวณอวัยวะสืบพันธุ์ภายนอกด้วยตาเปล่าว่ามีสภาพเป็นปกติหรือไม่ มีรอยแดง แผล บวม หรืออาการผิดปกติหรือไม่
  • จากนั้นจึงเริ่มใช้เครื่องมือสำหรับตรวจคลอด (Speculum) ที่มีขนาดเหมาะสมกับขนาดของช่องคลอดของผู้รับการตรวจ (ขนาดเล็ก กลาง ใหญ่) ซึ่งเป็นเครื่องมือทรี่มีลักษณะคล้ายปากเป็ดที่ผ่านการอบฆ่าเชื้อแล้ว (จึงไม่ต้องกังวลว่าจะไม่สะอาดหรือทำให้เกิดการติดเชื้อ) สอดผ่านเข้าไปในช่องคลอดแล้วเปิดขยายช่องคลอดให้กว้างขึ้นเพื่อดูความผิดปกติ ตกขาว รอยแผล ก้อน หรือสีผิดปกติในช่องคลอดและปากมดลูก (ผู้เข้ารับการตรวจบางอาจรู้สึกเจ็บบ้างเล็กน้อยในขั้นตอนนี้) ในบางรายอาจมีการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกไปพร้อมกัน โดยแพทย์ใช้อุปกรณ์ป้ายตัวอย่างของเซลล์บริเวณปากมดลูกบางส่วนออกมาตรวจทางห้องปฏิบัติการ เพื่อค้นหามะเร็งปากมดลูก หรือที่เรียกว่าการตรวจแปปสเมียร์ เมื่อตรวจเสร็จจึงนำอุปกรณ์ทั้งหมดออก
  • เมื่อตรวจด้วยเครื่องมือแล้ว แพทย์จะขออนุญาตคนไข้ใช้นิ้วมือใส่เข้าไปตรวจในช่องคลอด เนื่องจากไม่สามารถมองเห็นได้จากภายนอก โดยสวมถุงมือที่มีการเคลือบสารหล่อลื่น จากนั้นใช้นิ้วมือสอดเข้าไปทางอวัยวะเพศ และมืออีกข้างคลำบริเวณหน้าท้อง เพื่อตรวจดูขนาดและตำแหน่งของมดลูกว่ามีความผิดปกติใด ๆ เกิดขึ้น มีก้อนเนื้อ กดแล้วมีความรู้สึกเจ็บ หรือสิ่งผิดปกติอื่น ๆ หรือไม่ ในบางกรณี แพทย์อาจมีการตรวจทางทวารหนักด้วย เพื่อหาก้อนเนื้องอกหรือความผิดปกติของผู้เข้ารับการตรวจ
  • การตรวจภายในไม่มีการใช้ถุงยางอนามัย เว้นแต่ทำอัลตร้าซาวด์
ขั้นตอนตรวจภายใน
1 ใน ขั้นตอนการตรวจภายใน แพทย์จะต้องใช้เครื่องมือเพื่อดูสิ่งผิดปกติบริเวณปากมดลูก

ทั้งนี้ คนไข้สามารถขอตรวจภายในกับแพทย์ผู้หญิงได้ แต่บางสถานพยาบาลอาจมีเฉพาะแพทย์ผู้ชาย แต่การตรวจหรือไม่ขึ้นอยู่กับความสมัครใจของคนไข้

 

เลี้ยงลูกให้ เก่ง ดี มีสุข ไปกับเรา คลิกติดตามที่

อ่านต่อ เตรียมตัวอย่างไรเมื่อจะตรวจภายใน?

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up