ความรักของแม่

ความรักของแม่ เรื่องราวดีๆ ที่ลูกทุกคนเกือบลืม!

ความรักของแม่
ความรักของแม่

ความรักของแม่ ยิ่งใหญ่กว่าสิ่งใดในโลก ใครๆ ต่างก็รู้ดี เพราะแม่ มีความสำคัญต่อทุกชีวิตบนโลก แม่คือผู้ให้กำเนิดชีวิต และเมื่อให้กำเนิดแล้ว แม่ก็ยังคอยเลี้ยงดูลูกจนเติบใหญ่

และด้วยความรักบริสุทธิ์ของแม่นี้เองที่เป็นสาเหตุให้มนุษย์ชาติดำรงอยู่ได้จนถึงทุกวันนี้ เช่นเดียวกับบทประพันธ์แปลเกี่ยวกับความรักของแม่ จากพระราชธรรมนิเทศ ดังนี้

“ในโลกอันหนาวทรวงลวงหลอกนี้

ช่างไม่มีธารรักอันศักดิ์สิทธิ์

ที่ซึมซาบดื่มด่ำอมฤต

เหมือนในจิตของแม่รักแท้จริง”

13 เรื่องราวดี ๆ เกี่ยวกับ ความรักของแม่ อันบริสุทธิ์ ที่ลูกทุกคนเกือบลืม

ถึงแม้ว่า แม่ จะรู้ว่าการคลอดลูกแต่ละครั้งเป็นช่วงที่เจ็บปวดร่างกายและอันตรายถึงชีวิตที่สุด แต่ด้วยความรักที่แม่มีต่อลูกนั้นยิ่งใหญ่เหลือเกิน จึงทำให้แม้จะเจ็บปวดร่างกายมากเท่าใด หรือแม้จะมีอันตรายถึงชีวิตเพียงไร แม่ย่อมยินดีที่จะให้ลูกน้อยของแม่เกิดขึ้นมา และยังปรารถนาให้ลูกได้เกิดมามีความสมบูรณ์ทางร่างกายและจิตใจ เพื่อให้ลูกของแม่ได้มีความสุขสมบรูณ์ในชีวิตนั่นเอง

แม่ ต้องทุ่มเททั้งแรงกายและแรงใจ เพื่อดูแลลูกจนเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่สมบูรณ์ แต่ในทางกลับกัน คือเมื่อลูกยิ่งเจริญเติบโตขึ้น ผู้เป็นแม่ก็เริ่มชรา ร่างกายก็พลอยทรุดโทรมลงตามลำดับ จนในที่สุดก็ต้องหยุดพักโดยปริยาย เพราะสังขารร่างกายไม่อำนวยให้ทำงานได้เหมือนเมื่อก่อน แม้ว่าจิตใจจะแข็งแกร่งอยากทำสักปานใด แต่ไม่อาจฝืนธรรมชาติของสังขารได้

ความรักของแม่

และด้วยบทบาทหรือหน้าที่ที่ยิ่งใหญ่ของผู้เป็นแม่  จึงทำให้แม่เป็นบุคคลที่ศาสนาให้ความยกย่องเชิดชูเป็นอย่างมาก ซึ่งศาสนาหรือวัฒนธรรมต่างๆ ล้วนมีคำสอนส่วนหนึ่งที่กล่าวถึง ความรักของแม่ที่มีต่อลูก และการตอบแทนพระคุณของลูกต่อผู้เป็นแม่ และศาสนาที่ประชาชนชาวไทยนับถือกันโดยทั่วไป ได้แก่ ศาสนาพุทธ ศาสนาอิสลาม ศาสนาคริสต์ ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู และศาสนาซิกข์ ก็มีการยกเอาเรื่องความรักของแม่ และความกตัญญูของลูกต่อแม่มาเป็นหลักคำสอนสำคัญทางศาสนาด้วยเช่นกัน

จึงเป็นหน้าที่สำคัญของลูกที่ต้องดูแลผู้เป็นแม่ ซึ่งนี่ถือเป็นการตอบแทนพระคุณของแม่อย่างหนึ่ง คือ การดูแลท่านยามท่านแก่ชรา แต่แท้ที่จริงแล้ว การตอบแทนพระคุณของแม่ ลูกสามารถกระทำได้ตั้งแต่เมื่อเราเป็นเด็ก หรืออาจจะกล่าวได้ว่า การตอบแทนพระคุณของแม่คือ การทำหน้าที่ของลูกให้สมบูรณ์ตามวัยของตนเอง เช่น เมื่อเราเป็นเด็ก หน้าที่สำคัญของลูก ก็คือ การตั้งใจเรียน การเป็นเด็กดี และเชื่อฟังคำสั่งสอนของแม่ และเมื่อเราโตขึ้น จบการศึกษา และมีงานทำ หน้าที่สำคัญของลูก ก็คือ การดูแลให้แม่มีความสุขสมบูรณ์ทั้งทางร่างกายและจิตใจ เป็นต้น

อ่านต่อ >> 13 เรื่องราวของแม่ ที่ลูกทุกคนเกือบลืมไปแล้ว” คลิกหน้า 2

อ่านต่อ “บทความดี ๆ น่าสนใจ” คลิก!


ขอบคุณข้อมูลจาก : http://www.crs.mahidol.ac.th/thai/love_mother.htm

เลี้ยงลูกให้ เก่ง ดี มีสุข ไปกับเรา คลิกติดตามที่

 

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up