นานาชาติโชรส์เบอรี กรุงเทพ

โรงเรียนนานาชาติโชรส์เบอรี กรุงเทพ ขอเชิญชวนเข้าร่วมรับฟังออนไลน์ผ่านระบบ Zoom ในหัวข้อ “Introduction to the Early Years”

Alternative Textaccount_circle
event
นานาชาติโชรส์เบอรี กรุงเทพ
นานาชาติโชรส์เบอรี กรุงเทพ

โรงเรียนนานาชาติโชรส์เบอรี กรุงเทพ ขอเชิญชวนเข้าร่วมรับฟังออนไลน์ผ่านระบบ Zoom ในหัวข้อ “Introduction to the Early Years” แนะนำหลักสูตรปฐมวัย (3-5 ขวบ) ในวันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2563

ร่วมรับฟัง และ ถาม – ตอบในทุกประเด็น เกี่ยวกับหลักสูตรการเรียนการสอนระดับปฐมวัย ของโรงเรียนนานาชาติโชรส์เบอรี กรุงเทพ รีเวอร์ไซด์ แคมปัส และซิตี้ แคมปัส รวมถึง กระบวนการเรียนการสอนในสภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้แบบเกื้อกูล การดูแลเอาใจใส่และให้ความสำคัญในทุกๆ บริบท เพื่อวางรากฐานของพัฒนาการที่สำคัญต่อไปในอนาคต

โรงเรียนนานาชาติโชรส์เบอรี กรุงเทพ – รีเวอร์ไซด์ แคมปัส
เวลา: 13:00 น.
วิทยากร: Ms. Siobhan O’Brien ผู้ช่วยครูใหญ่ฝ่ายปฐมวัย ร่วมกับ Ms. Leanne Dix หัวหน้าครูระดับชั้น Early Year 1
ลงทะเบียนออนไลน์เพื่อรับรหัสได้ที่: https://bit.ly/3gjO2Og

โรงเรียนนานาชาติโชรส์เบอรี กรุงเทพ – ซิตี้ แคมปัส
เวลา
10:00 น.
วิทยากร: Ms. Cath Okill  หัวหน้าฝ่ายปฐมวัย ร่วมกับ Ms. Hayley และ Ms. Elysia หัวหน้าครูระดับชั้น Early Year 1 และ 2
ลงทะเบียนออนไลน์เพื่อรับรหัสได้ที่: https://bit.ly/2TF26Ij

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up