มหิดล วิจัยและทดสอบตำรับสมุนไพรเพิ่มน้ำนมแม่

มหิดล วิจัยและทดสอบตำรับสมุนไพรเพิ่มน้ำนมแม่ ครั้งแรกของไทย

Alternative Textaccount_circle
event
มหิดล วิจัยและทดสอบตำรับสมุนไพรเพิ่มน้ำนมแม่
มหิดล วิจัยและทดสอบตำรับสมุนไพรเพิ่มน้ำนมแม่

มหิดล วิจัยและทดสอบตำรับสมุนไพรเพิ่มน้ำนมแม่ ครั้งแรกของไทย ตีพิมพ์ใน  วรสารการแพทย์ระดับโลก ที่นิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา พบช่วยเพิ่มปริมาณน้ำนมแม่ได้สูงเกือบ 5 เท่า โดยไม่มีผลข้างเคียงใดๆ

 

มหิดล วิจัยและทดสอบตำรับสมุนไพรเพิ่มน้ำนมแม่

นับเป็นอีกหนึ่งเรื่องน่ายินดี สำหรับวงการสมุนไพรไทย ที่ช่วยให้คุณแม่หลังคลอด มีน้ำนมเพิ่มมากขึ้น หลังจากที่ ทีมวิจัยจากคณะสาธารณสุข มหาวิทยาลัยมหิดล  ได้ทำการวิจัยทดสอบประสิทธิภาพของตำรับสมุนไพร 3 ชนิด ได้แก่ ลูกซัด ขิง และขมิ้น ภายใต้สิทธิบัตรแบรนด์ “ฟีนูแคปพลัส” จากบริษัท สมุนไพรบ้านอาจารย์ จำกัด

มหิดล วิจัยและทดสอบตำรับสมุนไพรเพิ่มน้ำนมแม่

โดยได้ทำการทดสอบในกลุ่มแม่ให้นมบุตร รูปแบบเป็นการวิจัยแบบสุ่ม มีกลุ่มควบคุมและปกปิดทั้งสองทาง ซึ่งถือเป็นการวิจัยที่ดี และศึกษาในกลุ่มมารดาที่ให้นมบุตรมาแล้ว 1 เดือน น้ำนมจึงค่อนข้างคงที่ โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มหนึ่งได้รับสมุนไพรฯ ส่วนอีกกลุ่มได้รับยาหลอก ทานต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 1 เดือน ซึ่งทางทีมวิจัย ได้มีการตรวจประเมินร่างกาย วิเคราะห์เลือดทางชีวเคมี และมีการเก็บตัวอย่างน้ำนมทั้งก่อนและหลังการรับประทาน ตลอดจนมีการบันทึกอาหารที่แม่ทานในแต่ละวัน เพื่อศึกษาปัจจัยด้านอาหารร่วมด้วย

พบว่า ค่าเฉลี่ยปริมาณน้ำนมมารดาก่อนการทดลอง ในกลุ่มที่ได้รับสมุนไพร อยู่ที่ 710 มล. /วัน และในกลุ่มยาหลอกอยู่ที่ 736 มล./วัน ซึ่งไม่แตกต่างกันทางสถิติ  แต่หลังจากการทดลองในสัปดาห์ที่ 2 พบว่า ปริมาณน้ำนมในกลุ่มมารดาที่ทานสมุนไพรฯ เพิ่มขึ้น 49% และเพิ่มสูงขึ้นถึง 103 % ในสัปดาห์ที่ 4 อย่างมีนัยยะสำคัญทางสถิติ สูงขึ้นเกือบ 5 เท่า เมื่อเทียบกับกลุ่มที่ได้รับยาหลอก ที่เพิ่มขึ้นเพียง 11% และ 24% ในสัปดาห์ที่ 2 และ 4 ตามลำดับ

มหิดล วิจัยและทดสอบตำรับสมุนไพรเพิ่มน้ำนมแม่

นอกจากนี้ ยังพบเปอร์เซนต์การเปลี่ยนแปลงของวิตามินเอในน้ำนมแม่ มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นในขณะที่กลุ่มที่ได้รับยาหลอกมีปริมาณวิตามินเอลดลง  รวมถึง การทำงานของตับและไตทั้งก่อนและหลังการทดลองไม่แตกต่างกัน และไม่พบรายงานใดๆ ถึงผลข้างเคียงในทารก

โดยผลงานวิจัยตำรับสมุนไพรเพิ่มน้ำนมแม่ ถือเป็นครั้งแรกของไทยที่ได้มีการตีพิมพ์ในวรสาร การแพทย์ระดับโลก “Breastfeeding Medicine” นิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา ซึ่งก่อนหน้านี้ ได้รับการจดทะเบียนอนุสิทธิบัตรจากกรมทรัพย์สินทางปัญญาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

มหิดล วิจัยและทดสอบตำรับสมุนไพรเพิ่มน้ำนมแม่

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up