โรงพยาบาลเจ้าพระยา ร่วมส่งเสริมนโยบายสาธารณสุขไทยดูแลสุขภาพชาวตะวันออกกลาง

โรงพยาบาลเจ้าพระยา ร่วมส่งเสริมนโยบายสาธารณสุขไทย ดูแลสุขภาพชาวตะวันออกกลาง

event
โรงพยาบาลเจ้าพระยา ร่วมส่งเสริมนโยบายสาธารณสุขไทยดูแลสุขภาพชาวตะวันออกกลาง
โรงพยาบาลเจ้าพระยา ร่วมส่งเสริมนโยบายสาธารณสุขไทยดูแลสุขภาพชาวตะวันออกกลาง

18 เมษายน 2567 ท่านอรุณ บุญชุม จุฬาราชมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงาน CHC Dinner Talk “การส่งต่อนโยบายการดูแลสุขภาพชาวต่างประเทศแถบตะวันออกกลาง จากภาครัฐสู่การปฏิบัติของภาคเอกชน” ณ หอประชุม พลโท น.พ.โกวิท พัฑฒฆายน ชั้น 2 โรงพยาบาลเจ้าพระยา โดยท่านอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข นพ.สุระ วิเศษศักดิ์ ได้ให้เกียรติปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “Health Policies for Middle-East Foreigners From Public Hospital to Private Sectors” และ คุณชาครีย์นรทิพย์ เสวิกุล ผู้อำนวยการกองตะวันออกกลาง กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา กระทรวงการต่างประเทศ ปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “บทบาทของกระทรวงการต่างประเทศในการส่งเสริมนโยบายการดูแลสุขภาพสำหรับชาวต่างประเทศแถบตะวันออกกลาง”

ทั้งนี้ งาน CHC Dinner Talk  จัดขึ้นภายใต้วัตถุประสงค์หลักในการส่งเสริมสนับสนุนแนวนโยบายการสร้างความมั่นคงทางสุขภาพและการท่องเที่ยวเชิงทางการแพทย์ของไทย อันสืบเนื่องมาจากการเจรจาจัดทำร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือ (MOU) ด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศไทยและประเทศซาอุดีอาระเบียในช่วงเดือนมกราคม ที่ผ่านมา ซี่งบรรยากาศภายในงานเป็นไปด้วยความชื่นมื่น โดยคณะผู้บริหารโรงพยาบาลเจ้าพระยา นำโดย ศ.เกียรติคุณ นพ.ศุภชัย ไชยธีระพันธ์ ประธานกรรมการบริหาร พร้อมด้วย นพ.พงษ์พัฒน์ ปธานวนิช กรรมการผู้จัดการ และ นพ.ปานเนตร ปางพุฒิพงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ร่วมให้การต้อนรับกลุ่มผู้แทนจากสถานทูตประเทศแถบตะวันออกกลาง เช่น ผู้แทนจากประเทศซาอุดีอาระเบีย และประเทศบาห์เรน เป็นต้น กลุ่มผู้บริหารจากหน่วยงานภาครัฐ กลุ่มผู้บริหารโรงพยาบาลเอกชน กลุ่มผู้แทนจากหน่วยงานธุรกิจการค้า และกลุ่ม Agency ประเทศต่างๆ

นอกจากนี้ภายในงานยังมีการบรรยายวิชาการทางการแพทย์ที่น่าสนใจหัวข้อ “Vascular Surgery Service Chaophya Hospital” โดย ศ.เกียรติคุณ นพ.ประมุข มุทิรางกูร และการบรรยายหัวข้อ “Future Direction in Heart Care” โดย ผศ.นพ.วิทยา ไชยธีระพันธ์ และ นพ.ปานเนตร ปางพุฒิพงศ์ บรรยายในหัวข้อ Tertiary Eyecare @ CHC Eye Center ซึ่งเป็นประโยชน์และได้รับความสนใจอย่างมากจากแขกผู้มีเกียรติที่เข้าร่วมงานทุกท่าน


สามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมของโรงพยาบาลเจ้าพระยา

ที่ https://www.chaophya.com/

 

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up