ลาคลอด

แม่ดีใจได้! รัฐเตรียมขยายสิทธิ ให้ลาคลอด ได้ 6 เดือน

ลาคลอด
ลาคลอด

คุณแม่ ๆ มนุษย์เงินเดือนทั้งหลาย เตรียมดีใจได้เลยค่ะ รัฐบาล เล็งขยายวัน ลาคลอด จาก 90 วัน เป็น 180 วัน หรือ 6 เดือน ให้ เพื่อสอดรับกับกฎหมายใหม่ ที่ส่งเสริมให้แม่ให้นมบุตร 6 เดือน

ลาคลอด
ขอบคุณภาพจาก : matichon.co.th

โดย พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย รองนายกรัฐมนตรี ประธานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.) ได้เผยหลังที่ประชุมว่า ได้รับทราบข้อเสนอถึงแนวทางการส่งเสริมการลงทุนสาธารณสุขเพื่อการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ทั้งด้านแพทย์แผนไทย ศูนย์การแพทย์เฉพาะทาง สถานพยาบาล การลำเลียงขนส่งทางการแพทย์ รับทราบการลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อระบบสุขภาพของประเทศ พร้อมรับทราบความคืบหน้าการขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ในประเด็นการควบคุมกลยุทธ์การตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก

ลาคลอด

พร้อมมีข้อเสนอแนะต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในประเด็นการกำกับและบังคับใช้กฎหมาย ในเรื่องการส่งเสริมการให้นมแม่ในสังคมไทย รวมถึงการหารือกับภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในประเด็นการขยายสิทธิการลาคลอดเป็น 180 วัน หรือ 6 เดือน

ทั้งนี้… ตามกฎหมายเดิมได้กำหนดให้หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน สามารถอนุญาตให้แม่ลาคลอดได้เพียง 90 วัน แต่ในกฎหมายฉบับใหม่นั้นส่งเสริมให้แม่ให้นมบุตรได้ 6 เดือน ดังนั้นจำนวนวันที่ขาดอยู่นี้กระทรวงสาธารณสุขและกรมอนามัยต้องพิจารณา เพื่อออกกฎกระทรวงหรือทำอย่างไรต่อไป เพื่อให้ภาครัฐและภาคเอกชนขยายสิทธิการลาคลอดให้แม่จำนวน 180 วัน

อ่านต่อ >> “สิทธิการได้รับค่าจ้าง/ค่าลดหย่อนภาษี และประโยชน์ของการใช้สิทธิลาคลอดที่แม่ควรรู้” คลิกหน้า 2


ขอบคุณข้อมูลอ้างอิงจาก : www.dailynews.co.th

เลี้ยงลูกให้ เก่ง ดี มีสุข ไปกับเรา คลิกติดตามที่

 

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up
X