เด็กจมน้ำ

เด็กจมน้ำ ช่วงปิดเทอมหน้าร้อน เรื่องใกล้ตัวที่พ่อแม่ต้องระวัง

เด็กจมน้ำ
เด็กจมน้ำ

สระว่ายน้ำไม่ควรมีคนจมน้ำ

ถ้าคุณพ่อ คุณแม่ต้องพาลูกน้อยไปเล่นน้ำคลายร้อนในสระว่ายน้ำต่างๆ คุณพ่อ คุณแม่ต้องสังเกต 4 ข้อใหญ่ ว่าสถานที่นั้นมีครบถ้วนหรือไม่ เพื่อป้องกันลูกน้อยจมน้ำ

1.มีเจ้าหน้าที่คอยช่วยเหลือ 1 คน ต่อคนว่ายน้ำ 50 คน และอยู่ประจำสระตลอดเวลาที่เปิดให้บริการ

2.มีอุปกรณ์ช่วยชีวิต และป้ายสอนการใช้งานที่เพียงพอ และอยู่ใกล้สระ เช่น ห่วงชูชีพ โฟมลอยตัว เชือก ไม้ ชุดปฐมพยาบาล อุปกรณ์ช่วยชีวิต

3.มีป้ายแสดงเครื่องหมาย และข้อความต่างๆ เช่น ป้ายบอกระดับน้ำ ป้ายห้ามกระโดด ป้ายกฎระเบียบของสระ ป้ายสอนขั้นตอนการปฐมพยาบาล ป้ายเบอร์โทรศัพท์ช่วยเหลือฉุกเฉิน

4.มีรั้วกั้นรอบสระว่ายน้ำทั้ง 4 ด้าน โดยสูงอย่างน้อย 1.2 เมตร เป็นแนวตั้งห่างกันไม่เกิน 10 เซนติเมตร เพื่อป้องกันการพลัดตกลงไปในสระ

เด็กจมน้ำนอกจากการระมัดระวังลูกน้อยจมน้ำจากแหล่งน้ำนอกบ้านแล้ว คุณพ่อ คุณแม่ก็ควรระมัดระวังอันตรายแหล่งน้ำในบ้านด้วยเช่นกัน เพราะจากสถิติแล้วพบว่า เด็กไทยอายุต่ำกว่า 5 ขวบ จมน้ำเสียชีวิตมากกว่า 400 คน โดยแหล่งน้ำที่เสี่ยง ได้แก่ ถังน้ำ กะละมัง ตุ่มน้ำ อ่างน้ำ และบ่อเลี้ยงปลา

เด็กจมน้ำเลี้ยงลูกให้ เก่ง ดี มีสุข ไปกับเรา คลิกติดตามที่

อ่านต่อ “ตัวอย่างเด็กจมน้ำ และการป้องกัน” คลิกหน้า 4

keyboard_arrow_up