การดูแลท้องแฝด

“ชาคริต” ว่าที่คุณพ่อเผย! “ได้ลูกแฝด” แต่สุดท้ายหลุดไปหนึ่งคน พบวิธีดูแลแม่เมื่อกำลังตั้งครรภ์ลูกแฝด

event
การดูแลท้องแฝด
การดูแลท้องแฝด

ครรภ์แฝด

ต้องรู้ด้วยว่าเป็นท้องแฝดแบบไหน?

นอกจากรู้ว่าตั้งครรภ์แฝดแล้ว คุณแม่และครอบครัวจำเป็นต้องรู้ว่าเป็นครรภ์แฝดลักษณะใดด้วย เพราะความเสี่ยงและโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อนในแฝดแต่ละแบบต่างกันมาก เพื่อจะได้ระมัดระวังให้มาก

และเมื่อเข้าไตรมาสที่สอง 80% ของอวัยวะต่างๆ ของแฝดในท้องคุณแม่เป็นรูปเป็นร่างแล้ว การตรวจความสมบูรณ์ของทารกอย่างละเอียดเป็นสิ่งจำเป็น คุณหมอตวงสิทธิ์ได้สรุปประเด็นสำคัญที่คุณแม่ท้องแฝดและครอบครัวควรรู้ ได้แก่

  1. การอัลตราซาวนด์

ตรวจดูความสมบูรณ์ของอวัยวะต่างๆ อย่างละเอียด จำเป็นมากเพื่อให้รู้ว่ามีภาวะแทรกซ้อนอะไรเกิดขึ้นบ้าง จะได้ช่วยเหลือได้ทัน

  1. การตรวจกรองภาวะดาวน์ซินโดรม

การวินิจฉัยในเด็กแฝดจะยากขึ้น ความแม่นยำในการตรวจคัดกรองจะลดลงด้วย กระบวนการการคัดกรองเด็กดาวน์ซินโดรมที่ใช้กันอยู่ทุกวันนี้ ได้แก่ การตรวจน้ำคร่ำ การคัดกรองจากสารเคมีของดีเอ็นเอของลูกในเลือดของคุณแม่ **ปัจจุบันไม่มีการคัดกรองภาวะดาวน์ซินโดรมในครรภ์แฝดตั้งแต่สามคนขึ้นไป

  1. ครรภ์แฝดมีโอกาสคลอดก่อนกำหนดสูง

ยิ่งจำนวนเด็กในครรภ์มาก โอกาสคลอดก่อนกำหนดยิ่งเพิ่มขึ้น

  1. โอกาสแฝดบางคนเสียชีวิตระหว่างทางก็มี

กรณีอย่างนี้ก็เกิดได้โดยที่ไม่รู้ แม้ตรวจละเอียดแล้ว บางทีตอนคลอดก็คลอดมาคนเดียว แต่อีกคนไม่อยู่แล้ว ตัวเล็กนิดเดียวเกาะรกออกมาด้วย ธรรมชาติจัดการตัวเองได้ โดยไม่ได้กระทบต่อการตั้งครรภ์

♦ แฝดต่างแบบก็ความเสี่ยงต่างกัน

การตั้งครรภ์แฝดคือ การที่มีเด็กอย่างน้อยสองคนขึ้นไปอยู่ร่วมกันในมดลูกเดียวกันในขณะเดียวกัน การตั้งครรภ์แฝดมี 2 ลักษณะซึ่งมีความเสี่ยงต่างกันด้วย

  1. แฝดเกิดจากไข่ใบเดียวและสเปิร์มตัวเดียว : เด็กในครรภ์จะมีลักษณะภายนอกและลักษณะทางพันธุกรรมที่เหมือนกันทุกประการ ซึ่งแฝดลักษณะนี้มีโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อนง่ายและมากกว่า
  2. แฝดเกิดจากไข่คนละใบ สเปิร์มคนละตัว : เด็กในครรภ์มีสิ่งที่เหมือนกันอย่างเดียวคืออยู่ในท้องแม่พร้อมกัน สิ่งอื่นๆ นอกจากนั้น เพศ ลักษณะภายนอก ความคิด นิสัยใจคอ ต่างกันหมด

“กรณีแฝดที่เกิดจากไข่ใบเดียวและสเปิร์มตัวเดียวใช้รกร่วมกัน จะมีโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อนได้สูงมากถึง 30%  ภาวะแทรกซ้อน เช่น มีโอกาสที่จะแยกกันไม่สมบูรณ์ คือมีอวัยวะบางส่วนติดกัน ซึ่งสามารถผ่าตัดแยกได้ แต่ถ้าแฝดตัวติดกัน การผ่าตัดแยกก็ค่อนข้างยากและมีโอกาสเสียชีวิตทั้งคู่ หรือกรณีแฝดเหมือนแยกกันอย่างสมบูรณ์ แต่รกไม่แยกกัน ก็จะมีภาวะแทรกซ้อนได้ เช่นแฝดถ่ายเลือด ก็จำเป็นต้องทำการรักษาในครรภ์ เป็นต้น” คุณหมอตวงสิทธิ์อธิบาย

อ่านต่อ >> “สิ่งสำคัญที่แม่ท้องแฝดควรรู้
และระมัดระวังให้มากเมื่อเข้าสู่ไตรมาสสุดท้าย” คลิกหน้า
4

เลี้ยงลูกให้ เก่ง ดี มีสุข ไปกับเรา คลิกติดตามที่

 

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up