ดวงวันเกิดลูก กับพ่อแม่ วันไหนเป็นมิตร วันไหนเป็นศัตรู

event

ดวงวันเกิดลูก

 วันพุธกลางวัน 

เด็กที่เกิดวันพุธกลางวัน มีดวงชะตาสดใส เจริญก้าวหน้าได้เพราะมีปัญญาดีไม่ค่อยตกระกำลำบากนักเพราะเอาตัวรอดได้ดีเสมอ

อุปนิสัย

 • เป็นคนมีมนุษยสัมพันธ์ดี ชอบการติดต่อเจรจามีศิลปะในการพูดที่ผู้คนยอมรับ เหมาะที่จะทำการค้าขาย หรือ ธุรกิจต่าง ๆ มากกว่ารับราชการ
 • มีสติปัญญาดีมีความฉลาดเฉลียว แต่ความจำไม่ค่อยดี ชอบลืม
 • เป็นคนปรับตัวเก่ง
 • รักธรรมชาติ
 • ไม่อวดเก่ง
 • เป็นคนนอบน้อมดี
 • รู้จักกาลเทศะ
 • ชอบการศึกษาหาความรู้
 • อ่านใจคนเก่ง
 • มีฝีมือเชิงประดิษฐ์
 • เป็นคนเจ้าชู้ หลายใจ
 • เก็บเงินไม่อยู่ ถ้าเก็บอยู่มักมีเรื่องให้ใช้จ่ายหมดไป
 • ความคิดไม่อยู่นิ่ง เปลี่ยนตามอารมณ์เป็นคนขี้เบื่อง่าย ทนได้ไม่นาน

เพิ่มเติม เด็กเกิดวันพุธกลางวันอุปสรรคจะน้อยกว่าคนเกิดวันพุธกลางคืน และต้องปรับปรุงความเจ้าชู้ของตน เพราะความเจ้าชู้นั้นส่งผลให้เกิดการไม่สมหวังในความรักได้


 วันพุธกลางคืน 

เด็กที่เกิดวันพุธกลางคืนมักมีชะตาอาภัพ แม้มีบุญวาสนาดี เจริญ ก้าวหน้าได้ดีเพียงใดก็มักพบอุปสรรคปัญหาบ่อย ๆ มี เคราะห์ร้ายบ่อย ๆ วิธีแก้ หมั่นทำบุญปล่อยนก ปล่อยปลา เป็นประจำ

อุปนิสัย

 • มีจิตใจห้าวหาญ ก้าวร้าว กล้าสู้กล้าเสี่ยง ใจนักเลง
 • ถ้าไม่ฝักใฝ่ทางธรรม ยึดถือคุณธรรม ก็จะไปในทางอบายมุข อย่างหมกมุ่น
 • เป็นคนชอบความสงบ
 • ไม่ชอบวุ่นวายกับใคร
 • สติปัญญาดีเลิศ แต่เป็นคนที่งมงาย ยากที่จะเปลี่ยนความคิดได้เอง แต่เชื่อคนคอยยุยง หรือพร่ำชี้แนะ
 • ไม่ค่อยใฝ่หาความรู้
 • เก็บเงินไมได้นาน
 • เป็นคนอวดรู้
 • คิดเล็กคิดน้อย คิดการณ์ไม่ยาวไกล
 • มักเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน ไม่ซื่อตรงนัก

เพิ่มเติม เด็กเกิดวันพุธกลางคืนดวงแข็ง โชคลาภดี แต่เป็นคนที่ขี้หึงหวงคนรักมาก และทำให้ผิดหวังเรื่องความรักได้หลายครั้งต้องระวังตรงนี้เป็นอย่างมาก เป็นคนเจ้าชู้ และชอบความสบาย แต่อย่างไรก็ดี ถ้าสร้างกรรมดี และความดีไว้มาก จากทางลบก็จะกลายเป็นส่งผลเป็นกรรมดีในทางบวกได้กลับกัน

เลี้ยงลูกให้ เก่ง ดี มีสุข ไปกับเรา คลิกติดตามที่

 

 วันพฤหัสบดี 

เด็กที่เกิดวันพฤหัสบดีนี้เป็นคนมีบุญ มีดวงชะตาดี มีเกียรติ มีคนเคารพนับถือมาก แต่มักมีปัญหาเรื่องคู่ครอง หรือ ไม่ก็อาภัพ

อุปนิสัย

 • เป็นคนชอบการศึกษาเล่าเรียน
 • ชอบธรรมะ
 • เป็นคนเจ้าระเบียบ เข้มงวด
 • มีจิตใจเอื้ออาทรต่อคนรอบข้าง รักสงบ
 • ชอบความมั่นคง
 • ยึดถือความถูกต้อง เที่ยงธรรม
 • เด็ดเดี่ยว แต่กลัวการเปลี่ยนแปลง
 • มีสัมผัสพิเศษ หรือ ญาณหยั่งรู้ล่วงหน้า ชอบเรื่องเร้นลับ
 • เป็นคนเปิดเผย ไม่มีลับลมคมใน
 • พูดจริงทำจริง แต่เป็นคนขี้ใจน้อย
 • ยึดมั่นในขนบธรรมเนียม ประเพณี
 • โกรธแล้วใจร้ายใจแข็ง
 • ช่างคิดช่างระแวง แต่ทำอะไรรอบคอบ

เพิ่มเติม เด็กเกิดวันพฤหัสบดีมีอยู่ 2 ลักษณะใหญ่ๆ คือดี และไม่ดี เพราะถ้าตรงกับเดือน ปีเกิดดี ช่วยส่งเสริมกันก็จะเป็นคนที่ดี แต่กรณีที่ไปตรงกับเดือน ปี ที่ไม่ต้องโฉลกกันก็จะเป็นคนที่ไม่ดีไปได้ แต่เท่าที่เจอมายังมีน้อยกว่าคนที่ ตรงกับเดือน ปีเกิดที่ดี


 วันศุกร์ 

เด็กที่เกิดวันศุกร์เป็นเทพแห่งความรัก มักมีดวงชะตาดี ตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ หรือ ลำบากได้ไม่นาน เพราะกรรมดี บุญเก่าหนุนนำ จึงเกิดมาชาตินี้ต้องหมั่นทำบุญให้มากแล้วบุญกรรมจะดีขึ้นกว่าเดิม

อุปนิสัย

 • เป็นคนรักสวยรักงาม อารมณ์สุนทรีย์
 • มีไมตรีมีน้ำใจให้ทุกคน
 • รักเรียนเก่งด้านศิลปะแขนงใดแขนงหนึ่ง
 • มีความนอบน้อม อ่อนโยน ต่อผู้อื่น
 • เป็นคนเจ้าชู้ฝักใฝ่โลกีย์ ชอบการบันเทิงเริงใจ
 • ขยันในการทำงานซื่อตรงไม่เคยคดโกงเอาเปรียบใคร
 • รู้จักอดออม รู้จักประมาณตน ไม่โลภ
 • ชอบความสงบเยือกเย็น
 • สุขุม กตัญญูรู้บาปรู้บุญ
 • มีความอดทน
 • ขี้บ่น และเป็นคนคิดมาก

เพิ่มเติม เด็กเกิดวันนี้ต้องระวังอย่างยิ่งเกี่ยวกับความคิด ความรัก และการยึดติด ตัวพวกนี้ละจะเป็นตัวที่ทำลายความสุขของตัวเองได้อย่างมาก


 วันเสาร์ 

เด็กที่เกิดวันเสาร์มักมีดวงชะตาแข็ง แม้ช่วงใดดวงเสียต้องตกยากหรือพบอุปสรรคที่หนักหนา กลับสามารถยืนหยัดต่อสู้ และผ่านไปได้ด้วยดี แม้แต่ใครคิดร้ายก็ต้องพ่ายแพ้ไปในที่สุด

อุปนิสัย

 • มีลักษณะความเป็นผู้นำ หนักแน่น รักเกียรติ ถือศักดิ์ศรี ของตน
 • ไม่เคยคิดเอาเปรียบใคร เป็นคนตรงไปตรงมา
 • มีความขยัน อดทน ทำงานเก่ง
 • เป็นคนเสียสละ
 • จิตใจเด็ดเดี่ยวยากแปรเปลี่ยน
 • ไม่ชอบแค้นเคืองใคร โกรธยาก แต่ถ้าได้โกรธจะโกรธนาน
 • เป็นคนไม่ค่อยไว้วางใจใครง่ายๆ
 • มีความรู้ดี ชอบความมั่นคง
 • ไม่ช่างพูด การจะทำอะไรก็ตามมักจะคิดก่อนตัดสินใจทุกครั้งถือเหตุผลเป็นหลักสำคัญ
 • เจ้าชู้ แต่ไม่แสดงออก
 • ใฝ่รู้ มีความรับผิดชอบ

เพิ่มเติม เด็กเกิดวันนี้แล้วส่วนใหญ่มักจะได้รับราชการ และได้ทำอาชีพที่มั่นคง และลักษณะเด่นเป็นคนดวงแข็งมากในจำนวนปีเกิดทั้ง 7 วัน ข้อเสียของคนเกิดวันนี้จะเสียตรงที่คำพูดคือ พูดแล้วคิดที่หลัง ทำให้หลายคนที่คุยด้วยถ้าไม่เข้าใจในตัวเขาแล้วอาจไม่พอใจ แต่อย่างไรก็ดีคนเกิดวันนี้ก็เป็นคนมีน้ำใจดีคนหนึ่งและน่าคบทีเดียว

อ่านต่อ >> “ความสัมพันธ์ของพ่อแม่ลูก กับดวงวันเกิดคู่มิตร/คู่ศัตรู” คลิกหน้า 3


ขอบคุณข้อมูลจาก :medinfo.psu.ac.th

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up