ครอบครัวหนังสือ รุ่น 2

ฝึกทำหนังสือพร้อมวาดภาพกันเถอะ กับโครงการ ‘ครอบครัวหนังสือ’ รุ่น 2!

Alternative Textaccount_circle
event
ครอบครัวหนังสือ รุ่น 2
ครอบครัวหนังสือ รุ่น 2

โครงการครอบครัวหนังสือ รุ่น 2 เชิญชวนเด็กๆ อายุ 7-9 ปี ส่งใบสมัคร พร้อมเรียงความสั้นๆ เรื่อง “หนังสือ” โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มวันเสาร์และกลุ่มวันอาทิตย์ เริ่มตั้งแต่วันเสาร์-อาทิตย์ที่ 16-17 มกราคม 2559 เป็นต้นไป

โครงการ ‘ครอบครัวหนังสือ’ เป็นหนึ่งในโครงการพื้นฐานประชาชนของศูนย์เรียนรู้และพัฒนาหนังสือไทย สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม และมูลนิธิวิชาหนังสือ โดยมีแนวคิดให้เรื่องหนังสือเป็นเรื่องพื้นฐานของชีวิต สัมผัสจับต้องได้ ค้นหาคำตอบได้ ฝึกฝนได้ ในเวลาอันสั้น ในการอบรมครั้งนี้ เด็กๆ และคุณพ่อคุณแม่จะได้รู้จักกระบวนการทำหนังสือ ตั้งแต่การเข้าเล่มหนังสือ การทำภาพประกอบ และส่งไปสู่ขั้นตอนการจัดพิมพ์แบบหนังสือจริงทุกประการ จนสำเร็จเป็นรูปเล่มและได้รับเป็นของที่ระลึกกลับบ้านอีกด้วย

โครงการนี้รับเพียง 25 ครอบครัวที่มีลูกอายุ 7-9 ขวบ ไม่เสียค่าใช้จ่าย ผู้ปกครองจะต้องมาร่วมเรียนกับลูกด้วยทุกครั้ง และโปรดระบุในใบสมัครด้วยว่าจะเข้ากลุ่มใด ระหว่าง 1. กลุ่มวันเสาร์ และ 2. กลุ่มวันอาทิตย์

ระยะเวลาอบรมมีทั้งหมด 3 ครั้ง ผู้สมัครจะต้องมาได้ครบทั้ง 3 ครั้ง  การอบรมแบ่งเป็น 2 กลุ่ม

กลุ่มวันเสาร์ : วันเสาร์ ที่ 16 และ 23 มกราคม และครั้งสุดท้าย 6 กุมภาพันธ์ 2559

กลุ่มวันอาทิตย์ : วันอาทิตย์ ที่ 17 และ 24 มกราคม และครั้งสุดท้าย 7 กุมภาพันธ์ 2559

เวลา 13.00 น.-16.00 น. ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน ถนนราชดำเนิน

ผู้สนใจสมัคร กรุณาเขียนจดหมายแจ้งความประสงค์และเจตจำนงที่จะร่วมโครงการ พร้อมเรียงความ หัวข้อ “หนังสือ” จ่าหน้าซอง ส่งถึง ‘โครงการครอบครัวหนังสือ’ สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย อาคารธนาลงกรณ์ ชั้น 7 ถนนบรมราชชนนี  เขตบางพลัด ธนบุรี กรุงเทพฯ 10700

รายละเอียดเพิ่มเติมสอบถามได้ที่ ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาหนังสือไทย สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย คุณอารียา สุภาพ และคุณณัฐเดช ปราการสมุทร โทร. 0 2422 8824 หรือทาง www.facebook.com/thaibooks.studies

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up