6 เทคนิคดี ๆ สร้าง MQ (Moral Quotient) ให้รู้ผิดชอบชั่วดี โตมาให้เป็นเด็กดีในสังคม

คงไม่ดีแน่ถ้าเอาแต่ส่งเสริมให้ลูกเก่ง ฉลาด แต่ขาดศีลธรรม เรื่องนี้เป็นสิ่งสำคัญที่คุณพ่อคุณแม่สามารถสร้าง MQ (Moral Quotient) ฝึกให้ติดตัวได้ตั้งแต่ยังเล็ก