สอนลูกเข้าใจแพ้…ไม่ใช่เรื่องใหญ่

เคยหรือไม่ ขณะที่คุณนั่งเล่นหมากฮอส โอเทลโล เกมอื่นๆ หรือกีฬาอะไรก็ตามที่มีการแข่งขันกับลูกวัย 4 ขวบ