ภาพหาดูยาก! สอน การเลี้ยงลูกของคนจีน ในสมัยก่อน แต่ยังสอนได้ดีในสมัยนี้

นี่คือ ภาพโปสเตอร์ การเลี้ยงลูกของคนจีน ในสมัยก่อน ตั้งแต่ปี 1952 ซึ่งเป็นการให้คำแนะนำที่ลึกซึ้ง ซึ่งยังคงมีอยู่มากมายในปัจจุบัน