แพทย์เตือน! โรคอ้วนอาจนำไปสู่โรคมะเร็งได้

คำว่า “อ้วน” คงไม่มีใครที่อยากจะเผชิญกับปัญหาอ้วน และโรคของความอ้วนสามารถเป็นบ่อเกิดกับโรคต่าง ๆ ที่ร้ายแรงได้อีกในอนาคต