ไม่ล้างแอร์ ลูกเสี่ยงป่วย โรคลีเจียนแนร์ -ไข้ปอนเตียก

เครื่องปรับอากาศที่คุณพ่อคุณแม่คิดว่าช่วยทำให้เจ้าตัวเล็กหลับสบาย แต่หากไม่ได้มีการตรวจสอบสภาพ ก็มีโอกาสทำให้เกิด โรคลีเจียนแนร์ -ไข้ปอนเตียก ได้ค่ะ