พ่อแม่ต้องทำอย่างไร เมื่อลูก ติดไข้หวัดใหญ่จากโรงเรียน

ไข้หวัดใหญ่เป็นโรคที่พบได้ตลอดปี หากมีเด็กป่วยไปโรงเรียนแล้วลูกเราอยู่ใกล้ชิด แล้วพ่อแม่ต้องทำอย่างไรเมื่อลูก ติดไข้หวัดใหญ่จากโรงเรียน