ชวนเด็กๆ มา “ล้างมือ” ป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่กัน!

ศูนย์สุขภาพเด็ก โรงพยาบาลพญาไท 3 จัดโครงการรณรงค์ส่งเสริมการล้างมือ CLEAN HANDS SAVE LIVES ให้กับเด็กๆ ย่านกรุงเทพฯ ตะวันตก เพื่อป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ก่อนฤดูกาลระบาด