แม่เตือนภัย…ระวัง กิ้งกือมีพิษ ปล่อยสารโดนลูกน้อยเกือบตาบอด

หลายคนไม่เคยรู้ว่าแท้จริงแล้ว กิ้งกือไม่กัดแต่ กิ้งกือมีพิษ เช่นเดียวกับคุณแม่ของเกน้อยวัย 7 เดือนที่บังเอิญโดนน้ำพิษของกิ้งกือเข้าที่ตา จนเกือบทำให้ตาบอด