อุทาหรณ์ เด็กหลงทาง ชุดโกโกวา แนะวิธีป้องกันไม่ให้หลง

ปัญหาใหญ่เรื่องหนึ่งที่เกิดขึ้นได้กับหลายครอบครัวคือ เด็กหลงทาง หากปล่อยให้วิ่งเล่นลูกก็อาจวิ่งเตลิจนหลงทางได้ ทีมแม่ ABK มีวิธีป้องกันเด็กหลงทางมาฝากกันค่ะ