โปรแกรมคำนวณภาวะโภชนาการ เช็กน้ำหนักส่วนสูง ความสมส่วนของลูก

หากคุณพ่อคุณแม่อยากรู้ว่า ลูกมีภาวะโภชนาการที่สมส่วนหรือไม่ อ้วน หรือผอมเกินไปหรือเปล่า สามารถตรวจเช็กได้จาก โปรแกรมคำนวณภาวะโภชนาการ นี้ได้เลยค่ะ