อาหารเด็ก 6 เดือน เมนูสำหรับวัยเริ่มทานอาหารเสริม

ทารกวัย 6 เดือน เป็นวัยที่เริ่มรับประทานอาหารแข็ง หรืออาหารเสริม นอกเหนือจากนมแม่ อาหารเด็ก 6 เดือน ควรเป็นอาหารที่บด หรือปั่นอย่างละเอียด