เช็กเลย! ประกันสังคม ลดเงินสมทบ แต่ละมาตราจ่ายเท่าไหร่

ช่วงนี้ประเทศเราค่าครองชีพสูงขึ้นนะคะคุณพ่อคุณแม่ จึงได้มีมาตรการช่วยเหลือออกมา 10 ประการ รวมถึงการที่ ประกันสังคม ลดเงินสมทบ เป็นเวลา 3 เดือนค่ะ