บัตรทองดูแลครรภ์ฟรี คลอดลูกน้อยปลอดภัย

นายแพทย์ชูชัย ศรชำนิ รองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กล่าวว่า คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้กำหนดสิทธิประโยชน์ ดูแลประชาชน เริ่มตั้งแต่คุณแม่ตั้งครรภ์เพื่อให้ลูกน้อยได้เกิดมาอย่างสมบูรณ์ โดยใช้ บัตรทองดูแลครรภ์ฟรี ปี 2560 นี้ บัตรทองดูแลครรภ์ฟรี คุณแม่ตั้งครรภ์ จะได้รับการบริการอย่างน้อย 5 ครั้ง ภายในระยะเวลา 9 – 10 เดือน โดยให้ฝากครรภ์ทันทีเมื่อรู้ว่าตั้งครรภ์ ซึ่งจะทำให้คุณหมอ และเจ้าหน้าที่มีเวลาเพียงพอในการดูแลสุขภาพคุณแม่ และลูกน้อยในครรภ์ สามารถคลอดลูกน้อยได้อย่างปลอดภัย และแข็งแรง ในปี 2560 นี้ จะเป็นปีแรกที่คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติให้ความสำคัญต่อการพัฒนาประชากร โดยเฉพาะคุณแม่ตั้งครรภ์ และลูกน้อย และจะสร้างความมั่นใจในคุณภาพมาตรฐาน และความเพียงพอของบริการ เพื่อดูแลคุณแม่กว่า 7.4 แสนคน โดยจะแบ่งการดูแลคุณแม่ตั้งครรภ์ออกเป็น 5 ครั้ง การฝากครรภ์ครั้งที่ 1 คุณแม่ควรฝากครรภ์ครั้งแรกตั้งแต่อายุครรภ์ไม่เกิน 12 สัปดาห์ (3 เดือน) ซึ่งจะได้รับการตรวจร่างกาย และตรวจครรภ์ ด้วยการชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง … Continue reading บัตรทองดูแลครรภ์ฟรี คลอดลูกน้อยปลอดภัย