ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ อวกาศอยู่ไม่ไกล เที่ยวได้ในกรุงเทพ

“อวกาศอยู่ไม่ไกล เที่ยวได้ในกรุงเทพ”