20 วิธีสานสายใยความผูกพันกับลูกน้อยก่อนเข้านอน

การ สร้างความผูกพันกับลูก …เพราะเรามีเวลาอยู่กับวัยเด็กของลูกได้ไม่กี่ปีก่อนที่ลูกจะโต การสร้างความรู้สึกนี้ทำให้ลูกรับรู้ได้ว่าเขาเป็นที่รักและมีคุณค่า