นมวัว

รีวิวดี!เพื่อลูกน้อย เทียบสารอาหารในนมวัวแท้ 100% ยี่ห้อไหนดี มีประโยชน์ที่สุด!

event
นมวัว
นมวัว

นมวัว

 

แต่กระนั้นเลยจากที่กล่าวมาข้างต้นในหน้าแรก จะเห็นได้ว่าในนมวัวเป็นผลิตภัณฑ์ที่ ‘บริโภคน้อยแต่ได้มาก’ กล่าวคือการดื่ม นมวัว ประมาณ 100 มิลลิลิตร จะให้แคลเซียมถึง 118 มิลลิกรัม ดังนั้นในเด็กที่ขาดแคลเซียมก็สามารถเพิ่มระดับแคลเซียมได้ด้วยการดื่มนมวัวเพียงกล่องเดียว! ก็เพียงพอแล้ว

ดังนั้นหากคุณพ่อคุณแม่อยากจะซื้อนมวัว หรือนมโคแท้ 100% ให้กับลูกน้อย แล้วจะซื้อยี่ห้อใดดี เพราะนมวัว หรือนมโคแท้ 100% ก็มีเปอร์เซ็นที่เท่ากันหมด

ด้วยเหตุนี้เองทางทีมงาน Amarin Baby & Kids จึงได้รวบรวม นมวัว หรือ นมโคแท้ 100% รสจืด ที่มีขายอยู่ทั่วไปตามท้องตลาดมาเทียบสารอาหารให้คุณแม่ดูกันแบบชัด ได้ใช้พิจารณาให้การเลือกซื้อนมวัวให้ลูกน้อย เพื่อให้ลูกน้อยของคุณแม่ได้รับสารอาหารและคุณค่าทางโภชนาการอย่างเต็มที่

***หมายเหตุ สำหรับ นมวัว UHT เหมาะสำหรับเด็กที่มีอายุตั้งแต่ 1ขึ้นไป!!!
แต่หากคุณแม่ยังให้นมตัวเองอยู่ก็สามารถให้ลูกกินนมแม่ต่อไปได้เรื่อยๆ เพราะมีประโยชน์มากกว่า นมวัว
>> ทั้งนี้สิ่งสำคัญเมื่อให้ลูกกินนมวัวแล้ว ควรคุณแม่ฝึกให้ลูกทานข้าวให้ได้ครบ 5 หมู่
และทานนมกล่องควบคู่กันไป ไม่จำเป็นต้องกินนมผง จะได้ไม่ต้องไปเสี่ยงกับสารเคมีสังเคราะห์
ที่ยังไม่เห็นประโยชน์ชัดเจน แต่อาจมีผลข้างเคียงที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

ตารางเทียบสารอาหารใน นมวัวแท้ 100%
นมวัว

(คลิกขวาเพื่อขยายดูภาพขนาดใหญ่)
♥ คุณแม่สามารถดาวน์โหลดข้อมูลทั้งหมดในตาราง ไฟล์ PDF ได้ด้านล่างนี้เลยค่ะ
 >> ตารางเทียบสารอาหารในนมวัวแท้ 100% (รสจืด) << 

♦ ข้อแตกต่างระหว่าง นมวัว / นมโคแท้ 100% และ นมโคสดแท้ 100% ♦

นมสดแท้  ที่ผลิตจากน้ำ นมวัว แท้ คือใช้น้ำนมดิบที่อาจผ่านกระบวนการแยกไขมันออกหรือไม่แยกก็ได้ แล้วนำไปผ่านกระบวนการให้ความร้อนแบบต่างๆ ก่อนบรรจุลงในบรรจุภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ที่ได้ไม่ว่าจะผ่านการให้ความร้อนแบบใดจะเรียกว่าน้ำนมวัวแท้ทั้งสิ้น

นมสดแท้ ที่ผลิตจากนมสดผสมนมผงคืนรูป ได้จากการนำนมผงสั่งผลิตมาจากน้ำนมวัวดิบผสมกับน้ำให้ได้ปริมาณสารอาหารสำคัญต่างๆ เทียบเท่ากับน้ำนมโคแล้วจึงนำไปผ่านกระบวนการให้ความร้อน

นมผงก็คือน้ำนมวัวดิบที่ถูกระเหยน้ำบางส่วนออกไปโดยไม่เสียคุณค่าทางโภชนาการ ด้วยวัตถุประสงค์หลักเพื่อการยืดอายุในการเก็บรักษานม หมายความว่าโครงสร้างของส่วนประกอบหลักนั้นเหมือนกับน้ำนมโคเพียงแค่ระเหยน้ำออกเท่านั้น ทั้งนี้ทั้งนั้นในกระบวนการผลิตของนมผงคือจะมีการเปลี่ยนแปลงในรสและกลิ่นของนมเล็กน้อย

ซึ่งนมที่ได้จะมีชื่อเรียกต่างกันตามชนิดของนมผงที่นำไปใช้คือ หากใช้นมผงไขมันเต็มจะได้เป็นนมคืนรูปชนิดเต็มมันเนย ถ้าใช้นมผงปราศจากไขมันจะได้ผลิตภัณฑ์นมคืนรูปชนิดขาดมันเนย แต่หากใช้นมผงปราศจากไขมันที่มีมันเนย (milk fat) ในปริมาณน้อยกว่าไขมันที่พบในน้ำนมทั่วไปจะเรียกผลิตภัณฑ์ที่ได้ว่านมคืนรูปชนิดพร่องมันเนย

***ทั้งนี้อาจมีหลายคนเข้าใจว่า กระบวนการผลิตนมผงจะทำให้น้ำนมวัวแท้เสียคุณค่าทางอาหารและเกิดการปนเปื้อนนั้น แท้ที่จริงแล้วไม่ถูกต้องตามหลักการ เพราะในกระบวนการแปรรูปนมผงที่ได้มาตรฐานสากลจะเริ่มจากการทำให้น้ำบางส่วนในนมระเหยออกไป โดยไม่มีการสูญเสียคุณค่าทางโภชนาการแต่อย่างใด จะเปลี่ยนไปบ้างก็แค่กลิ่นรสของน้ำนมดิบเท่านั้น

♦ คุณแม่สามารถคลิกอ่าน >> วิธี ตรวจสอบนม UHT และพาสเจอร์ไรส์ว่าเป็นน้ำนมหรือนมผง ได้ที่นี่!!

คุณค่าทางโภชนาการ ระหว่างน้ำนมสดแท้พร้อมดื่มและนมสดผสมนมผงคืนรูปพร้อมดื่ม มีผลการวิจัยของ Al Kanhal และคณะ (2001) ได้ศึกษาเปรียบเทียบคุณภาพของโปรตีนในนม UHT  พบว่า เมื่อเก็บนมทั้งสองชนิดนี้ไว้นาน 3 เดือน คุณภาพของโปรตีนในนม UHT ทั้งสองชนิดนั้นไม่มีความแตกต่างกัน ยิ่งไปกว่านั้น ในบางครั้งถ้าพบว่าปริมาณสารอาหารในน้ำนมโคที่นำมาผลิตนมพร้อมดื่มไม่ได้มาตรฐานตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด  ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้จากหลายๆสาเหตุเช่น สายพันธุ์ของโคนม ระยะการให้นมของแม่โค การดูแลโคนม อาหาร และสภาพอากาศ ดังนั้นการจะผลิตนมพร้อมดื่มให้ได้มาตรฐานสูง จำเป็นต้องมีการปรับมาตรฐานนม (standardization) โดยการเติมมันเนยหรือนมผงปราศจากไขมันเพื่อให้นมพร้อมดื่มที่ผลิตออกมามีปริมาณสารอาหารคงที่ หรือเพิ่มโภชนาการให้ดีกว่าเดิม

ซึ่งหากต้องการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์นมพร้อมดื่มที่ทําจากน้ํานมสดแท้ 100% จะเลือกอย่างไร
นมพร้อมดื่มที่ทําจากน้ํานมสดแท้ 100% จะมีเพียงนมสดพาสเจอร์ไรส์หรือนมพาสเจอร์ไรส์
นมสเตอริไลส์และนมยูเอชที
การเลือกซื้อสามารถดูจากข้อมูลบนฉลากได้ 3 ส่วน คือ
1. ชื่ออาหาร คือ นมสดพาสเจอร์ไรส์หรือนมพาสเจอร์ไรส์นมสเตอริไลส์และนมยูเอชที
2. ส่วนประกอบหรือส่วนประกอบที่สําคัญ เช่น นมสด 100% หรือ
น้ํานมโค 100% หรือ
นมโคสด 100% หรือ
นมโค 100%
3. ข้อความอื่นๆบนฉลากเช่น “ผลิตจากนมสด” หรือ “ผลิตจากนมโคสดแท้” “ผลิตจากนมโค”
หรือ “ผลิตจากน้ํานมโค” หรือ “ผลิตจากน้ํานมโคสด” หรือ “ไม่ผสมนมผง”

♣ อ่านต่อ >> แนวทางการแสดงฉลากของนมพร้อมดื่ม แบบฉบับเต็มคลิก!

 

อ่านต่อ >> “รีวิวนมวัวแท้ 100% และข้อสรุปนมยี่ห้อไหนมีแคลเซียมสูง
และมีสารอาหารเด่นๆ อะไรบ้าง” คลิกหน้า 3


ขอบคุณข้อมูลจาก  http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1459234045

เลี้ยงลูกให้ เก่ง ดี มีสุข ไปกับเรา คลิกติดตามที่

 

Summary
Review Date
Reviewed Item
นม UHT นมวัวแท้ 100% (รสจืด) คันทรี่เฟรช , จิตรลดา , ดัชมิลล์ , ไทย-เดนมาร์ค , หนองโพ ไฮ-คิดส์ , หนองโพ , ฟาร์มโชคชัย , วาริช , m milk และนมโรงเรียน
Author Rating
51star1star1star1star1star

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up