แชร์ทั่วคำสั่ง นพ.สสจ.สิงห์บุรี ห้ามหมอเรียกเก็บเงิน “ฝากท้องพิเศษ” ชี้มีโทษวินัย อาญา!

event

แวดวงสาธารณสุขแชร์คำสั่ง นพ.สสจ.สิงห์บุรี เตือนหมอเรียกเงิน “ฝากท้องพิเศษ” ชี้ทุจริต ผิดวินัยข้าราชการ มีโทษไล่ออก – คดีอาญา ทั้งจำทั้งปรับ รอง นพ.สสจ.สิงห์บุรี เผย มีคนร้องเรียน แต่พบไม่มีมูล จึงออกหนังสือเตือน

Do not pay extra antenatal

ขณะนี้บุคลากรในแวดวงสาธารณสุข มีการเผยแพร่คำสั่งของ นพ.ปรารถนา ประสงค์ดี นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (นพ.สสจ.) สิงห์บุรี ในสังคมออนไลน์จำนวนมาก โดยหนังสือดังกล่าวลงวันที่ 1 มิ.ย. 2559 เกี่ยวกับเรื่อง การร้องเรียนการให้บริการ โดยส่งถึงผู้อำนวยการโรงพยาบาลทุกแห่ง สาธารณสุขทุกอำเภอในจังหวัดสิงห์บุรี เนื่องจากมีหนังสือร้องเรียนจากผู้ที่ไปรับบริการในหน่วยบริการในจังหวัดไปยัง นพ.สสจ.สิงห์บุรี ในเรื่องเกี่ยวกับการฝากพิเศษ หรือรับค่าฝากครรภ์พิเศษประมาณ 4,000 บาท ซึ่งถือว่าเป็นการกระทำทุจริตต่อหน้าที่ราชการ มีความผิดวินัยร้ายแรงมีโทษสถานหนัก คือ ไล่ออก ตามมาตรา 88 (5) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และโทษทางอาญาด้วย โดย สสจ.สิงห์บุรี ได้พิจารณาแล้ว เพื่อเป็นการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขสิงห์บุรี จึงขอให้กำกับดูแลเจ้าหน้าที่ทุกระดับในหน่วยงานของท่าน มิให้กระทำผิดโดยรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ใด ๆ ที่ส่งผลต่อการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานนั้น โดยให้ถือเป็นนโยบายอย่างเคร่งครัด

Do not pay extra antenatal

 

นพ.โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวว่า ได้มอบหมายให้ผู้ตรวจราชการ สธ. ตรวจสอบ และรายงานมาแล้วว่า ไม่มีมูล แต่ไม่ได้นิ่งเฉยก็กำชับให้เข้มงวดขึ้น อย่าให้มีกรณีเช่นนี้ อย่างไรก็ตาม การฝากครรภ์นั้นเป็นการให้บริการที่ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม และผู้ป่วยสามารถเลือกหมอได้ ส่วนผู้ป่วยที่พึงพอใจการดูแลของหมอคนไหนสามารถให้สินน้ำใจได้ แต่ส่วนใหญ่เป็นผลไม้ และมูลค่าไม่เกิน 3,000 บาท ตามระเบียบกำหนด แต่หมอไม่ควรเรียกเก็บ เพราะถือเป็นการใช้โรงพยาบาลเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ แต่เชื่อว่าคนประพฤติดีมีมากกว่าอยู่แล้ว

Do not pay extra antenatal

อ่านข่าวต่อ >> ความเห็นจาก รองเลขาธิการแพทยสภา

“ฝากท้องพิเศษ..เรื่องคุ้นเคย..ที่อาจผิดวินัยร้ายแรง” คลิกหน้า 2

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up