ลูกไม่มีผนังหน้าท้อง กับความพิการแต่กำเนิด

อาการนี้พบในเด็ก 1 คน ต่อเด็ก 5,000 คน ซึ่งพบมากในเด็กทารกแรกเกิดที่เป็นเด็กผู้ชาย มากกว่าเด็กผู้หญิง และพบบ่อยกว่า 50% ความพิการเหล่านี้มักจะรุนแรง และเกิดกับอวัยวะสำคัญ เช่น ระบบหัวใจและหลอดเลือด ระบบทางเดินปัสสาวะและอวัยวะสืบพันธุ์ กล้ามเนื้อและกระดูก สมองและไขสันหลัง ทางเดินอาหาร เป็นต้น

เด็กไม่มีผนังหน้าท้องสำหรับเด็กทารกที่ไม่สามารถรอดชีวิตได้ เนื่องจากมีความพิการรุนแรงของสมอง และระบบอวัยวะที่สำคัญ เช่น หัวใจ และหลอดเลือด ทำให้ไม่สามารถผ่าตัดรักษาได้ โดยอาการคือจะมีหัวใจที่ต่ำกว่าปกติ หรืออยู่นอกลำตัว หรือมีความผิดปกติภายในหัวใจ และเป็นความผิดปกติที่รุนแรง ทำให้มีอัตราการเสียชีวิตสูงถึง 75% ส่วนความพิการเฉพาะทางเดินปัสสาวะ และระบบสืบพันธุ์ รวมถึงกระดูกเชิงกราน จะมีความรุนแรงน้อยกว่า

banner300x250สาเหตุที่เด็กไม่มีผนังหน้าท้อง

เด็กจำนวนมากที่มีอาการเหล่านี้มักจะเป็นเด็กที่คลอดก่อนกำหนด หรือมีอาการผิดปกติของโครโมโซม ประกอบไปด้วย ร่างกายที่ใหญ่โตกว่าทารกธรรมดา ลิ้นโต และมีความผิดปกติของสะดือ หรือมีอวัยวะภายในโต และอาจเกิดเนื้องอกของอวัยวะภายในสูงขึ้นในเวลาต่อมา

เด็กไม่มีผนังหน้าท้องอ่านต่อ “ลูกไม่มีผนังหน้าท้อง กับความพิการแต่กำเนิด” คลิกหน้า 3

keyboard_arrow_up