ครรภ์เป็นพิษ ภัยใกล้ตัว! อันตรายต่อคุณแม่และลูกในท้อง

event

ครรภ์เป็นพิษ

ครรภ์เป็นพิษ คืออะไร?

ภาวะ ครรภ์เป็นพิษ (Pre-eclampsia) หมายถึง ภาวะความดันโลหิตสูงมากกว่าหรือเท่ากับ 140/90 มิลลิเมตร (มม.) ปรอท ร่วมกับมีภาวะโปรตีน หรือไข่ขาวในปัสสาวะในสตรีตั้งครรภ์ที่อายุครรภ์มากกว่า 20 สัปดาห์ ไปจนกระทั่งหลังคลอด 1 สัปดาห์ และภายหลังคลอดภาวะครรภ์เป็นพิษจะค่อย ๆ หายไปเอง แต่ในรายที่มีอาการรุนแรงอาจเกิดจากความบกพร่องของรกทำให้เป็นอุปสรรคต่อการลำเลียงเลือดและสารอาหารไปยังลูกในครรภ์ซึ่งส่งผลกระทบต่อการเติบโตของลูกในครรภ์ได้

สาเหตุของ ครรภ์เป็นพิษ คืออะไร?

สาเหตุของการเกิดครรภ์เป็นพิษ ยังไม่เป็นที่ทราบแน่ชัด อาจเกิดจากความผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกันหรือฮอร์โมนต่อมไร้ท่อบางตัว หรือจากกรรมพันธุ์ สันนิษฐานว่าเกิดจากความไม่สมดุลกันระหว่างโปรตีนบางตัวที่สร้างขึ้นระหว่างการตั้งครรภ์ ทำให้เกิดความผิดปกติของหลอดเลือดในคุณแม่ที่ตั้งครรภ์ ทำให้ร่างกายไม่สามารถสร้างหลอดเลือดไปเลี้ยงรกได้เพียงพอ บางส่วนของรกจึงขาดเลือด เกิดการตายของเนื้อรกบางส่วน มีการปล่อยสารที่ส่งผลให้หลอดเลือดทั่วร่างกายของคุณแม่ตั้งครรภ์หดตัว

คุณแม่ตั้งครรภ์ที่เสี่ยงต่อการเกิดครรภ์เป็นพิษคือใคร?

 1. คุณแม่ตั้งครรภ์แรกหรือตั้งครรภ์แรกกับคู่สมรสใหม่
 2. คุณแม่ตั้งครรภ์ที่อายุน้อยกว่า 18 ปี หรือมากกว่า 35 ปี
 3. ระยะห่างของการตั้งครรภ์ ห่างจากครรภ์ก่อนมากกว่า 10 ปี
 4. คุณแม่ตั้งครรภ์ที่มีประวัติครรภ์เป็นพิษในครรภ์ครั้งก่อน
 5. คุณแม่ตั้งครรภ์ที่มีญาติพี่น้องสายตรง (มารดา และ/หรือ พี่ น้อง ท้องเดียวกัน) มีภาวะครรภ์เป็นพิษ
 6. คุณแม่ตั้งครรภ์ที่มีโรคประจำตัวก่อนตั้งครรภ์ เช่น โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูงโรคไต / โรคไตเรื้อรัง / โรคลูปัส / โรคเอสแอลอี
 7. ครรภ์แฝด

เลี้ยงลูกให้ เก่ง ดี มีสุข ไปกับเรา คลิกติดตามที่

 

ลักษณะอาการของครรภ์เป็นพิษมีอะไรบ้าง?

1. มีความดันโลหิตสูงมากกว่าหรือเท่ากับ 140/90 มิลลิเมตรปรอท

2. ตรวจพบโปรตีนไข่ขาวในปัสสาวะ

3. น้ำหนักเพิ่มมากอย่างรวดเร็ว

4. มีอาการบวมตามใบหน้า มือ ข้อเท้าและเท้า

5. ปวดศีรษะโดยเฉพาะบริเวณท้ายทอย หน้าผาก โดยรับประทานยาแก้ปวดแล้วไม่ดีขึ้น

6. มีตาพร่ามัว อาจตาบอดชั่วขณะได้

7. จุกแน่นหน้าอก หรือบริเวณลิ้นปี่

8. หากอาการรุนแรงอาจมีอาการชักกระตุกทั้งตัว เกิดเลือดออกในสมองได้

ครรภ์เป็นพิษ

ภาวะแทรกซ้อนของ ครรภ์เป็นพิษ  ภาวะแทรกซ้อน/ผลข้างเคียงที่อาจเกิดได้จากครรภ์เป็นพิษ คือ

ภาวะแทรกซ้อนต่อมารดา

 • เสียชีวิต มักเกิดจากมีเลือดออกในสมองจากหลอดเลือดในสมองแตก
 • เกิดอาการชัก
 • ตาบอด อาจเป็นชั่วคราว หรือถาวร
 • มีภาวะน้ำท่วมปอด
 • มีเลือดออกในอวัยวะต่าง ๆ จากภาวะเกล็ดเลือดต่ำ

ภาวะแทรกซ้อนต่อทารกในครรภ์

 • มีภาวะทารกเจริญเติบโตช้าในครรภ์
 • มีภาวะน้ำคร่ำน้อย ส่งผลให้ทารกถูกกดเบียดทับจากน้ำหนักมารดา ส่งผลให้มีการเจริญเติบโตผิดปกติได้
 • มีการคลอดก่อนกำหนด
 • มีภาวะรกลอกตัวก่อนกำหนด
 • ทารกเสียชีวิตในครรภ์
 • หัวใจทารกเต้นช้า จากการขาดออกซิเจน

อ่านต่อ >> สัญญาณอันตรายของครรภ์เป็นพิษ ที่ควรรีบพบแพทย์” คลิกหน้า 3

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up