รายชื่อที่ห้ามตั้ง

25 รายชื่อต้องห้ามที่ถูกสั่งห้ามตั้งให้ลูกน้อย

event
รายชื่อที่ห้ามตั้ง
รายชื่อที่ห้ามตั้ง
  1. Elaine

ตั้งชื่อให้ลูก

ที่ซาอุดิอาระเบีย ถูกสั่งห้ามให้ตั้งชื่อลูกว่า “เอเลน” เพราะเป็นชื่อที่แสดงถึงความเป็นชาวตะวันตกมากจนเกินไป ต้องตั้งชื่อลูกเป็นภาษาอาหรับเท่านั้น

  1. Facebook

ตั้งชื่อให้ลูก

ที่เม็กซิโก และอเมริกา ห้ามพ่อแม่ตั้งชื่อลูกว่า “Facebook, Twitter, Yahoo และ Google โดยให้เหตุผลว่า เพื่อไม่ให้เด็กมีชื่อแปลกประหลาด จะแสดงความเสียหาย ทำให้ถูกดูถูก กลั่นแกล้ง และล้อเลียน จากคนรอบข้าง นอกจากนี้ยังมีอีกหลายชื่อที่ไม่ให้ตั้ง เช่น Rambo, US Navy, email, Harry Potter, Panties, Rolling Stones ฯลฯ

  1. Traffic

ตั้งชื่อให้ลูก

ที่เม็กซิโกห้ามตั้งชื่อลูกว่า Traffic ที่แปลว่า รถติด เพราะไม่อยากให้ลูกถูกล้อเลียน เมื่อโตขึ้น

  1. Adolf Hitler

ตั้งชื่อให้ลูก

อดอล์ฟ ฮิตเลอร์ เป็นชื่อที่ถูกสั่งห้ามในเยอรมัน นิวซีแลนด์ เม็กซิโก และออสเตรเลีย เพราะเป็นชื่อของผู้นำนักการเมือง พรรคนาซี เขาพยายามก่อรัฐประหาร ซึ่งเป็นที่รู้จักกันว่า กบฏโรงเบียร์ ในเมืองมิวนิก

  1. Alice

ตั้งชื่อให้ลูก

ที่ซาอุดิอาระเบีย ได้ประกาศห้ามตั้งชื่อลูกด้วยชื่อต่างประเทศ และ “อลิซ” ก็เป็นหนึ่งในนั้น เพราะกำแพงด้านภาษา และอ้างว่าขัดต่อวัฒนธรรม และศาสนาของอาณาจักร

อ่านต่อ “25 รายชื่อต้องห้ามที่ถูกสั่งห้ามตั้งให้ลูกน้อย” คลิกหน้า 4

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up