4 เคล็ดลับรับมือลูก ” พูดไม่เพราะ “

ลูกพูดไม่เพราะ …เรื่องพฤติกรรมพูดไม่เพราะนี้ สื่อมีอิทธิพลแบบเต็มเปา เพราะเด็กๆ มักเลียนแบบสิ่งที่เห็นในละครหรือการ์ตูน