เลี้ยงลูกให้แข็งแรง

6 วิธี เลี้ยงลูกสุขภาพดี แรกเกิด – 6 ขวบ ช่วงนาทีทองของการเลี้ยงดู

Alternative Textaccount_circle
event
เลี้ยงลูกให้แข็งแรง
เลี้ยงลูกให้แข็งแรง

การ เลี้ยงลูกให้แข็งแรง สุขภาพดี ในช่วงแรกเกิดจนถึง 6 ขวบ ถือว่าเป็นช่วงนาทีทองของการเลี้ยงดูลูกน้อย เนื่องจากเด็กจะจดจำข้อมูล เรื่องราวต่างๆ มากที่สุดในช่วงนี้ และพัฒนาการด้านต่างๆ จะอยู่ในช่วงนี้ที่ถือว่าสำคัญที่สุด

ดังนั้นสุขภาพของลูกน้อยเป็นเรื่องสำคัญที่คุณแม่ทุกคนต้องให้ความใส่ใจ โดยเฉพาะเมื่อเด็กอายุ 3-5 ขวบ ถือเป็นช่วงเวลาสำคัญในการวางรากฐานสุขภาพของลูก เพื่อให้ลูกเติบโตขึ้นมาแข็งแรงอย่างยั่งยืนด้วย

6 วิธี เลี้ยงลูกให้แข็งแรง สุขภาพดี ตั้งแต่แรกเกิด – 6 ขวบ

เลี้ยงลูกให้แข็งแรง
ภาพโดย www.100layercakelet.com

โดยการปลูกฝัง 3 สุขนิสัยสำคัญ ได้แก่ การกินอาหารให้หลากหลายเพิ่มผักผลไม้ เลือกดื่มน้ำเปล่า และขยันขยับ เคลื่อนไหวร่างกายให้มากขึ้น พร้อมสร้างสรรค์ มื้ออาหารของฮีโร่ คือเครื่องมือที่ช่วยกระตุ้นการปรับเปลี่ยนและปลูกฝังพฤติกรรมที่พึงประสงค์ เพื่อสร้างคนรุ่นใหม่ที่มีสุขภาพแข็งแรงอย่างยั่งยืน

ศ.เกียรติคุณ ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ ที่ปรึกษาอาวุโส สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการอาหารแห่งชาติ กล่าวว่า สถานการณ์สุขภาพของเด็กไทยตอนนี้นับว่าน่าเป็นห่วงมาก จากสถิติล่าสุดของกระทรวงสาธารณสุข พบว่าร้อยละ 7-10 ของเด็กไทยมีน้ำหนักตัวน้อยกว่ามาตรฐาน ขณะที่ร้อยละ 12 มีน้ำหนักตัวเกินมาตรฐาน หรือเป็นโรคอ้วน แม้ว่าจะมีการริเริ่มโครงการต่างๆ มากมายออกมาเพื่อแก้ไขปัญหานี้ ไม่ว่าจะเป็นโครงการนมโรงเรียน โครงการอาหารกลางวันนักเรียน แต่ภาวะทุพโภชนาการในเด็กก็ยังคงอยู่ และทวีความรุนแรงขึ้นด้วย

อ่านต่อ >>  “6 วิธี เลี้ยงลูกสุขภาพดี แรกเกิด – 6 ขวบ ช่วงนาทีทองของการเลี้ยงดู” คลิกหน้า 2

เลี้ยงลูกให้ เก่ง ดี มีสุข ไปกับเรา คลิกติดตามที่

 

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up