พูดเรื่องความปลอดภัย ให้ลูกเข้าใจง่าย

อยากให้ลูกรู้จักระมัดระวังตัว แต่จะพูดอย่างไรไม่ให้เขากลัวหรือตื่นตระหนกเกินไป