เลี้ยงลูกให้เป็นคนดี

ลูกเก่งไม่สำคัญ เท่ากับ เลี้ยงลูกให้เป็นคนดี!

เลี้ยงลูกให้เป็นคนดี
เลี้ยงลูกให้เป็นคนดี

 

 

 

วรรณี เตชะรัตนประเสริฐ หรือ ครูแอน ว่าที่นักพัฒนามนุษย์ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านการเลี้ยงลูก Parent Coach ผู้ซึ่งเต็มไปด้วยประสบการณ์ของคุณแม่ที่ผันแปรตัวเองสู่ นักพัฒนาการมนุษย์ โดยครูแอนได้พูดถึงเรื่องของการเลี้ยงดูเด็กว่า

สอนลูกให้เป็นคนดี
วรรณี เตชะรัตนประเสริฐ หรือ ครูแอน

ถ้ามีการวางรากฐานเด็กอายุช่วงระหว่าง 1-9 ขวบ อนาคตปัญหาจะเกิดขึ้นน้อยมาก เพราะวัยดังกล่าวเป็นช่วงวัยแห่งการเจริญเติบโตของสมองสูงที่สุด ดังนั้น หากมีการวางแผนตั้งแต่เด็กจะทำให้การวางฐานไปสู่ทิศทางที่ถูกต้อง โดยช่วงพัฒนาการที่สำคัญที่สุดของเด็ก ๆ  ก็คือ “ช่วงเวลาของวัยเด็ก” นั่นเองค่ะ หากคุณพ่อคุณแม่เริ่มสอนลูกให้ไปในทางที่ถูกตั้งแต่เด็ก ก็จะเป็นการวางรากฐานให้ลูกเดินไปในทางที่ถูกต้อง พอลูกเริ่มก้าวเข้าสู่วัยรุ่น คุณพ่อคุณแม่ก็ไม่ต้องเป็นกังวลว่า ลูกจะเล่นการพนัน มีเพศสัมพันธ์ก่อนวัย หรือติดยาเสพติด เป็นต้น ดังนั้น ช่วงอายุของเด็กระหว่าง 1 – 9 ขวบนั้น ถือเป็นช่วงเวลาที่สำคัญที่สุด

นอกจากนี้ ครูแอน ยังได้อธิบายต่ออีกว่า สถานการณ์แข่งขันด้านการศึกษาของเด็กในปัจจุบันที่เกิดจากความคาดหวังของผู้ปกครองจนเด็กมีความเครียดว่า ต้องยอมรับว่าปัญหาคือ พัฒนาการของเด็กเล็กช่วงอายุ 2-6 ขวบ “มีไว้เพื่อวิ่ง ไม่ได้มีไว้เพื่อนิ่ง” เพื่อออกกำลังกายพัฒนามัดกล้ามเนื้อใหญ่และเล็ก โดยหน้าที่ของเด็กที่สำคัญที่สุดคือ “การเล่น” ไม่ใช่หน้าที่ของการเรียนในวัยเด็ก เพราะการเล่นคือการเตรียมความพร้อมที่จะเข้าสู่วัยชั้นประถมศึกษาที่จะต้องนั่งเรียน ทว่าพัฒนาการของเด็กประกอบด้วย 4 ส่วนสำคัญ คือ

1.พัฒนาการด้านร่างกาย

2.พัฒนาการด้านอารมณ์

3.พัฒนาการด้านสังคม

4.พัฒนาการด้านสติปัญญา

ทั้ง 4 ส่วนใหญ่คือการมองพัฒนาการของเด็กจาก 4 ส่วนสำคัญ ซึ่งสังคมสมัยนี้นั้นมุ่งเน้นแต่ความเก่งอย่างเดียว จึงทำให้คุณพ่อคุณแม่ส่วนใหญ่มุ่งไปที่ทักษะทางด้านความรู้ความสามารถเท่านั้น หากเราอัดทุกอย่างไปที่ลูกมากเกินไป ก็ส่งผลให้ลูกเกิดความเครียดได้

อ่านต่อ >> เนื้อหาเพิ่มเติม คลิก!

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up