หนังสือเด็กแนะนำ

เด็กดีรู้จักวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

Alternative Textaccount_circle
event
หนังสือเด็กแนะนำ
หนังสือเด็กแนะนำ

NEW!! “นิทานเด็กดี กับ ว.วชิรเมธี” (เล่ม 8-10)

 
สร้างเด็กดีด้วยนิทานสนุกสอนใจ

 
“นิทานเด็กดี กับ ว.วชิรเมธี” จะทำให้เด็กๆ เห็นว่าธรรมะไม่ใช่เรื่องยากหรือน่ากลัว แต่กลับเป็นเรื่องง่ายๆ ใกล้ตัวที่คุณพ่อคุณแม่สามารถชี้แนะและกล่อมเกลาให้เด็กๆ นำแง่คิดที่ได้ไปปรับใช้ เพื่อปลูกฝัง “ธรรมะ” ในใจให้กับเด็กๆ ตั้งแต่วัยเริ่มเรียนรู้

 

 

 
นิทานชุดนี้ได้นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับหลักธรรมพื้นฐานอย่างง่ายๆ  ผ่านรูปแบบของ ‘นิทานซ้อนนิทาน’ ซึ่งได้ ท่าน ว.วชิรเมธี มาช่วยขมวดหลักธรรมและผูกร้อยเรื่องราวจนมาเป็นนิทานสนุกสอนใจเล่าให้เด็กๆ ฟัง ด้วยคำคล้องจองที่ไม่เคร่งครัดเรื่องฉันทลักษณ์ จึงทำให้เด็กๆ เพลิดเพลินและเข้าใจได้ง่าย เข้าทำนองที่ว่า ‘เด็กๆ อ่านได้ ผู้ใหญ่อ่านดี’

 

 

 
1          “เด็กดีสวดมนต์”  สอนให้เด็กเริ่มรู้จักการสวดมนต์และช่วยทำให้เด็ก มีสมาธิ อดทน เข็มแข็ง และมีจิตใจสงบ

 
2          “เด็กดีตักบาตร”  สอนให้เด็กรู้จักจุดประสงค์ของการตักบาตร ที่นับว่าเป็นประเพณีที่ชาวพุทธปฏิบัติสืบทอดกันมายาวนาอีกทั้งเพื่อส่งเสริมการสืบทอดบำรุงพระพุทธศาสนาและยังเป็นการส่งเสริมคุณความดีของผู้ปฏิบัติอีกด้วย

 
3          “เด็กดีรู้จักวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา” สอนให้เด็กรู้จักวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาอย่างง่าย อีกทั้งเด็กๆ ยังได้น้อมรำลึกถึงคุณของพระรัตนตรัย เหมาะสำหรับเด็ก 3 ขวบขึ้นไป

 

 

 

 

 
ชื่อหนังสือ          :  ชุด “นิทานเด็กดี กับ ว.วชิรเมธี”

 
สำนักพิมพ์         : แพรวเพื่อนเด็ก

 
เรื่องและภาพ     : กิตติยา ลี้ครองสกุล และ ร่มรัฐ ปรมาธิกุล

 

 

 
ราคาเล่มละ:  99     บาท

 
จัดจำหน่ายโดย บริษัท อมรินทร์บุ๊คเซ็นเตอร์ จำกัด มีจำหน่ายที่ร้านหนังสือชั้นนำ ร้านนายอินทร์ทั่วประเทศและที่ www.naiin.com

 

 

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up