คุณหมอขอบอก โดยแพรวเพื่อนเด็ก “การส่งเสริมพัฒนาการควรทำในช่วงอายุไหนดีที่สุด”

การส่งเสริมพัฒนาการควรทำตั้งแต่อยู่ในครรภ์มาเรื่อยๆไปตลอดช่วงชีวิตเด็กๆ แต่ช่วงที่มีการศึกษาวิจัยและมีข้อมูลมากที่สุดว่า สมองไวต่อการรับการกระตุ้นส่งเสริมพัฒนาการคือ ในช่วงปฐมวัยตั้งแต่ 0-6 ปี ซึ่งเป็นช่วงที่สมองมีการพัฒนาสูงสุดในทุกๆด้าน เป็นพื้นฐานในการเรียนรู้ต่อไปในอนาคตมีผลการศึกษาทางการแพทย์พบว่า

1) เกินกว่า 50% ของสติปัญญาเกิดขึ้นในช่วง 4 ปีแรกหลังจากนั้นจะเกิดขึ้นอย่างช้าๆ

2) ขนาดของสมองจะเติบโตสูงสุดจนมีขนาดใกล้เคียงกับผู้ใหญ่ตอนอายุ 6 ปี

3) สมองของเด็กอายุ 3 ปี มีความสามารถในการเรียนรู้ได้มากกว่าวัยผู้ใหญ่ถึง 2 เท่า

ดังนั้นโดยสรุปแล้วภายใน 6 ขวบปีแรกเป็นเวลาทองของการกระตุ้นส่งเสริมพัฒนาการของลูกรัก

keyboard_arrow_up