คุณหมอขอบอก โดยแพรวเพื่อนเด็ก “อ่านนิทานให้ลูกฟังเริ่มได้ตั้งแต่อายุเท่าไร”

การอ่านนิทาน เริ่มได้เร็วที่สุดตั้งแต่อยู่ในครรภ์ ในช่วงไตรมาสที่ 3 ทารกในครรภ์สามารถได้ยินเสียงภายนอกได้บ้างแล้ว การอ่านนิทานหรือการพูดคุยกับทารกก็จะเป็นวิธีกระตุ้นพัฒนาการของลูกรักได้ เมื่อเด็กคลอดออกมา ในช่วงแรกเด็กๆอาจยังต้องปรับตัวกับภายนอก แต่สักประมาณ 6 เดือน เมื่อเด็กเริ่มนั่งได้ คุณพ่อคุณแม่สามารถเริ่มอ่านนิทานหรือหนังสือที่มีรูปภาพชัดเจน เรื่องสั้นๆ ให้เด็กได้ลองจับสัมผัสพื้นผิวต่างๆในหนังสือ ลองอ่านอย่างสม่ำเสมอและคุณพ่อคุณแม่ก็ควรอ่านเป็นตัวอย่าง ให้เด็กเคยชินและรักการอ่านต่อไป

การอ่านนิทาน เริ่มได้เร็วที่สุดตั้งแต่อยู่ในครรภ์ ในช่วงไตรมาสที่ 3 ทารกในครรภ์สามารถได้ยินเสียงภายนอกได้บ้างแล้ว การอ่านนิทานหรือการพูดคุยกับทารกก็จะเป็นวิธีกระตุ้นพัฒนาการของลูกรักได้ เมื่อเด็กคลอดออกมา ในช่วงแรกเด็กๆอาจยังต้องปรับตัวกับภายนอก แต่สักประมาณ 6 เดือน เมื่อเด็กเริ่มนั่งได้ คุณพ่อคุณแม่สามารถเริ่มอ่านนิทานหรือหนังสือที่มีรูปภาพชัดเจน เรื่องสั้นๆ ให้เด็กได้ลองจับสัมผัสพื้นผิวต่างๆในหนังสือ ลองอ่านอย่างสม่ำเสมอและคุณพ่อคุณแม่ก็ควรอ่านเป็นตัวอย่าง ให้เด็กเคยชินและรักการอ่านต่อไป

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up