พ่อแม่ไม่ควรโกหกลูก อย่าหลอกเด็ก โตขึ้นลูกจะกลายเป็น เด็กเลี้ยงแกะ

ยิ่งโกหก ยิ่งหลอก โตขึ้นลูกจะกลายเป็น เด็กเลี้ยงแกะ! ทำไมพ่อแม่ถึงไม่ควรโกหกลูก สาเหตุที่พ่อแม่ควรเปิดเผยความจริง ไม่หลอกเด็ก ไม่ล่อเด็กด้วยเรื่องโกหก