ลูกพัฒนาการช้า

ลูกพัฒนาการช้า ควรไปหาหมอเมื่อไหร่ดี?

event
ลูกพัฒนาการช้า
ลูกพัฒนาการช้า

พัฒนาการช้าเมื่อไรควรจะไปหาหมอ?

2 เดือน ไม่จ้องหน้าสบตา

4 เดือน ไม่ชันคอ ไม่มองตาม

6 เดือน ไม่พลิกคว่ำหงาย นั่งโดยช่วยพยุงไม่ได้ หยิบของโดยใช้นิ้วหัวแม่มือไม่ได้ ไม่หันหาเสียงหรือส่งเสียง

9 เดือน นั่งเองไม่ได้ ไม่เป่าปาก ไม่เล่นน้ำลาย

12 เดือน เกาะยืนไม่ได้ เรียกชื่อแล้วไม่หันหา ไม่แสดงอาการโต้ตอบ

18 เดือน เดินเองไม่ได้ ไม่ชี้บอกสิ่งที่ต้องการหรือสนใจ เล่นสมมุติไม่ได้ ทำตามคำสั่งง่ายๆ ไม่ได้ ยังไม่พูด

2 ปี เตะลูกบอลไม่ได้ พูด 2 คำติดกันไม่ได้

2 ปีครึ่ง กระโดด 2 เท้าไม่ได้ พูดเป็นวลีไม่ได้

3 ปี ขึ้นบันไดสลับเท้าไม่ได้ พูดเป็นประโยคสั้นๆ ไม่ได้

4 ปี ลงบันไดสลับเท้าไม่ได้ ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ เล่าเรื่องให้คนอื่นเข้าใจไม่ได้

ลูกพัฒนาการช้า

การดูแลรักษาพัฒนาการช้า

1.เลี้ยงดูพัฒนาการทุกด้าน เช่น การเล่น การเล่านิทาน การพูดคุย ไม่ให้ดูโทรทัศน์มากเกินไป และสังเกต

2.ตรวจเพื่อหาสาเหตุของภาวะพูดช้าและรักษาตรงกับสาเหตุ ใช้อุปกรณ์ช่วยฟังถ้ามีความบกพร่อง

3.ส่งเสริมพัฒนาการด้านภาษา และด้านอื่นๆ ที่บกพร่องอย่างสม่ำเสมอ พัฒนาการในชีวิตประจำวัน

4.การใช้ยา อาจจำเป็นเพื่อบรรเทาปัญหาพฤติกรรมบางอย่างเช่น ซน ไม่อยู่นิ่ง ต่อต้าน อาละวาด ก้าวร้าว

5.ตรวจหาและรักษาความผิดปกติที่พบร่วม เช่น ซน สมาธิสั้น การใช้กล้ามเนื้อมือและสายตา และสังคม

6.ด้านการศึกษา ควรเรียนในโรงเรียนทั่วไปร่วมกับเด็กปกติ เพื่อพัฒนาทักษะทางสังคม การสื่อสาร

7.สื่อสารกับเด็กมากขึ้น โดยใช้คำที่ง่ายและสั้น ออกเสียงพูดให้ชัดเจน พูดในสิ่งที่เด็กสนใจและเกี่ยวข้อง

8.สร้างโอกาสให้เด็กเรียนรู้ทางภาษาเพิ่มเติมจากการเล่านิทาน ดูรูปภาพ พูดคุย งดการเล่นคนเดียว

9.ฝึกพูดให้ลูกผ่านการพูดคุย ฟังลูกพูดอย่างตั้งใจ ตั้งคำถามที่เหมาะกับพัฒนาการ ขยายความคำตอบลูก

ชมคลิป “เมื่อลูกมีพัฒนาการช้า” โดย พญ.อดิศร์สุดา เฟื่องฟู กุมารแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาการเด็ก

คลิกอ่านเรื่องที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม


เครดิต: แพทย์หญิง จอมสุรางค์ โพธิสัตย์ วว.จิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น, พญ.วชิราภรณ์ พรมจิตติพงศ์ กุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาการเด็ก, Child Care Consultants, ชญานี วัชรเกษมสินธุ์ นักจิตวิทยา

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up