สอนลูกเจนอัลฟ่า

สอนลูกเจนอัลฟ่า ให้เป็นเด็กหลายภาษาพร้อมรับ AEC

event
สอนลูกเจนอัลฟ่า
สอนลูกเจนอัลฟ่า

คุณหมอเดว นายแพทย์สุริยเดว ทรีปาตี พร้อมกับ บก.นิตยสาร Amarin Baby & Kids ร่วมพูดคุยถ่ายทอดความรู้ และเทคนิคการ สอนลูกเจนอัลฟ่า ในยุคดิจิตอล โดยคุณหมอแบ่งคนแต่ละยุคออกไปเป็น 5 ยุค 5 generation ตามเทคโนโลยีในยุคสมัยนั้นๆ พร้อม 2 ครอบครัวตัวอย่าง

สอนลูกเจนอัลฟ่า
5 generations family

คุณหมอเดว นายแพทย์สุริยเดว ทรีปาตี

5 generation ของคน 5 ยุค

  1. Generation Baby Boomer เป็นยุคที่เกิดขึ้นในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 อายุเกิน 60 ปี เป็นยุคที่คนต้องปากกัดตีนถีบ สู้ชีวิต ไม่มีโทรทัศน์ หรืออาจจะเริ่มมีโทรทัศน์แต่เป็นแบบขาวดำ เป็นกลุ่มคนที่มีพลังอึด อดทน ในยุคนี้ใช้นกพิราบในการสื่อสาร การสื่อสารจึงจะใช้เวลานานกว่า 2 เดือน ผู้รับจะได้รับสารช้ากว่า เมื่อเริ่มมีเทคโนโลยีพัฒนาขึ้นในระดับหนึ่ง ก็จะเข้าสู่คน Generation X
  2. Generation X เป็นยุคของคนอายุ 50 ปีขึ้นไป เป็นกลุ่มคนที่พร้อมที่จะลุกขึ้นมาเป็นผู้นำในสังคม
  3. Generation Y อยู่ในช่วงวัยทำงาน จะเป็นกลุ่มคนที่เรียบเฉย มีเทคโนโลยีและความสะดวกสบายครบครัน ทำให้สังคมเกิดการเปลี่ยนแปลง ทำให้พลังอึดอดทนของคนลดน้อยลง เป็นหนี้เป็นสินง่าย ถ้าไม่ได้รับความรู้การควบคุมเงิน ทางด้านเศรษฐศาสตร์
  4. Generation C เป็นยุค digital native คือวัยรุ่น วัยเรียน และเยาวชน มีโทรศัพท์มือถือเพิ่มขึ้นมาเป็นอวัยวะที่ 33 สามารถเรียนผ่านระบบ E-learning สามารถสอบผ่านสื่อออนไลน์ได้ และสามารถรับประกาศนียบัตร
  5. Generation alpha เป็นุคของวัยเด็กเล็กในสมัยนี้ เด็กในยุคนี้จะมีความฝันเรื่องอาชีพที่หลากหลาย อยากเป็นนู่น อยากเป็นนี่ เพียงไม่กี่วันก็เปลี่ยนใจ จุดอ่อนของเด็กกลุ่มนี้คือมีความเป็นตัวของตัวเองสูงมาก

อ่านต่อ “7 คุณลักษณะ และ 7 ทักษะพื้นฐานของเด็กยุค Gen alpha” คลิกหน้า 2

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up